Anca Mic – Culoare şi condiment în picturӑ

Creativitate / by Adelina Campean

Anca Mic este un artist ce a încercat cam toate stilurile de picturӑ. Pânӑ la urmӑ a ales abstractul, acest stil oferindu-i o libertate de exprimare mai mare, fӑrӑ reguli şi fӑrӑ limite. În prezent se transformӑ în doctor în cadrul Universitӑţii de Artӑ şi Design Cluj-Napoca, specializarea picturӑ. Pe mine personal nu m-ar deranja sӑ-i fiu pacientӑ.

Pe Anca am observat-o acum mulţi ani. Era cam prin anul I sau II de facultate. Mi-a atras atenţia pasiunea cu care lupta pentru a putea realiza ceea ce face ea mai bine şi anume pictura. Studia, picta şi lucra în acelaşi timp. Cu toate cӑ nu i-a fost uşor(nici unui artist nu îi este), Anca a continuat sӑ studieze şi sӑ-şi punӑ amprenta pe zona artisticӑ din Cluj-Napoca şi nu numai. Aşa a ajuns sӑ-şi expunӑ lucrӑrile în Cehia, Polonia, Ungaria. Şi sunt doar câteva exemple. 

O caracterizeazӑ foarte mult culoarea şi experimentarea. De aceea, în momentul în care se aşeazӑ în faţa şevaletului sau în faţa unui perete, cu gândul la o nouӑ lucrare, Anca nu foloseşte negru. Când vorbim de picturӑ lumea se gândeşte automat la pânzӑ. Ei bine, nu este cazul Ancӑi Mic. Experimenteazӑ diverse materiale, pentru fiecare lucrare Anca gӑsind echilibrul între concept şi material. Lucreazӑ pe pânzӑ, pe lemn, amestecӑ pigmenţi de culoare, foloseşte condimente şi multe alte materiale. 

“Aş putea spune cӑ mӑ caracterizeazӑ culoarea. Încӑ de micӑ am avut o atracţie spre picturӑ, de aceea am ales sӑ parcurg Liceul de arte Romulus Ladea din Cluj-Napoca. Pentru a-mi satisface curiozitatea despre ceea ce înseamnӑ arta. Apoi am simţit nevoia sӑ urmez mai departe studiile superioare în acelaşi domeniu. Îmi place mult sӑ experimentez, nu sunt limitatӑ doar de pânzӑ şi de culoare. Am încercat de la ready-made la materiale neconvenţionale. Spre exemplu, materiale reciclabile(sticle, capace de metal), condimente(turmeric, boia, curry) pe suprafeţe diverse şi nu doar pe pânzӑ. Am ajuns sӑ lucrez de la sticlӑ pânӑ la lemn. Am lucrat foarte puţin cu alb şi negru. Iubesc culoarea. Folosesc de cele mai multe ori culori din tub şi le combin direct pe pânzӑ.”

Poziţia unui artist în Cluj-Napoca este puţin sufocantӑ din punctul de vedere al Ancӑi Mic. Şi asta din cauzӑ cӑ numarul artiştilor creşte de la an la an. Ceea ce nu este neapӑrat un lucru rӑu, pentru cӑ astfel eşti mai motivat sӑ lucrezi mai mult şi sӑ ieşi în faţӑ. O bunӑ vreme de timp Anca picta lucrӑri de dimensiuni mici. Trecerea pe dimensiune mare a fost una dintre provocӑrile întâlnite pe parcursul traseului ei artistic. Astӑzi nu se mai poate vedea lucrând pe mici dimensiuni. Pânza sau orice alt suport folosit, de mari dimensiuni, îi oferӑ mai mult spaţiu de lucru şi de interpretare. Dintre artiştii care o impresioneazӑ prin ceea ce fac se numarӑ Bruce Nauman, Cindy Sherman şi Georges Seurat. Mai devreme vӑ spuneam cӑ Anca Mic preferӑ stilul abstract. Sӑ vedem şi de ce.

“Am ajuns treptat sӑ lucrez abstract. Am parcurs cam toate stilurile, dar abstractul îmi oferӑ mai multӑ libertate de exprimare. Nu am reguli sau/şi limite când încep o lucrare sau chiar o serie. Realizarea unei lucrӑri poate sӑ înceapӑ de la un subiect anume, dar nu asta mӑ caracterizeazӑ. Încep o lucrare doar cu nişte forme sau pete de culoare pe care le am în minte, le pun pe suprafaţa pe care lucrez şi la final rezultӑ un amalgam de gânduri şi preocupӑri transmise mai departe privitorului. Experimentarea pentru mine înseamnӑ mai multe lucruri. Nu experimentez doar în arta vizualӑ, ci şi în viaţa de zi cu zi. Îmi place mult sӑ gӑtesc şi experimentez şi acolo, de la gӑtit pânӑ la punerea unor condimente pe pânzӑ nu a durat mult. Cred cӑ experimentarea vine de la curiozitatea de a vedea ce se întâmplӑ.”

Lucrarea de mai jos este un exemplu clar al experimentӑrii şi se numeşte “All in one”. Iatӑ cum o descrie Anca Mic

“Aceasta este ultima lucrare dintr-o serie de 40, fiind singura care conţine câte un pic din toate. De la prafuri şi condimente la culori puse direct pe pânzӑ, lucrarea conţine straturi de pigmenţi şi culori naturale. Fiecare strat a durat între douӑ şi patru zile, fiind nevoie de cinci straturi pânӑ la finalizare. Am folosit drept mediu shellac, lac de lemn şi aracet pentru apretare sau pentru a da un luciu anumitor zone. Lucrarea reprezintӑ o aglomerare, o înghesuialӑ a unui oraş mare, fiecare fir de praf reprezentând oamenii în mişcare. Nu am folosit negru, culorile închise fiind pigmenţi de albastru şi de verde.”

Mai multe lucrӑri semnate Anca Mic gӑsiţi în galerie.
Back Published 26 Jun 2017 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose