Zoltan Martonos – Space-Painting prin ochii unui artist clujean

Creativitate / by Adelina Campean

E timpul pentru Space-Painting. Prezent la aproape fiecare eveniment de street art din Cluj-Napoca, Zoltan Martonos încântӑ publicul cu arta lui. Cu ajutorul unor spray-uri şi îndrumat de o mare pasiune şi de o imaginaţie aparte, Zoli creeazӑ imagini ce nu sunt uşor de ignorat. Lumea lui Zoltan Martonos cuprinde peisaje, culoare, dorinţa de mai mult şi multe spray-uri.

La evenimentele de artӑ stradalӑ îl vezi mereu înarmat cu spray-uri. Cu o vitezӑ uimitoare, deseneazӑ câteva peisaje. Le ia cu grijӑ, le aşeazӑ pe jos (dacӑ nu are o masӑ în apropiere) şi se apucӑ de o nouӑ lucrare. În timp ce Zoli picteazӑ, publicul se învârte în jurul lui. Pare neobosit atunci când lucreazӑ.

Mereu a fost interesat de nou şi de frumuseţea de a crea lucruri. Zoltan Martonos se considerӑ o persoanӑ nonconformistӑ şi îi place sӑ lupte pentru ceea ce realizeazӑ. Sunt şi o persoanӑ realistӑ. Încerc sӑ mӑ menţin cu picioarele pe pӑmânt în orice situaţie. Cum îmi place sӑ îmi zic, în fiecare zi sunt om şi artist în devenire.” Zoli a început sӑ realizeze space-painting cam prin 2007, aceastӑ pasiune devenind în timp din ce în ce mai puternicӑ. Prin muncӑ, perseverenţӑ şi experiment îşi perfecţioneazӑ mereu tehnica. În cele din urmӑ, visul lui s-a transformat în realitate. 

“Pasiunea pentru SprayarT sau mai bine zis space-painting a început undeva prin 2007, când am vӑzut un filmuleţ pe internet cu aceastӑ tehnicӑ. În acel timp locuiam în chirie cu un prieten foarte talentat la graffiti, Vlad, pe care l-am rugat sӑ încercӑm împreunӑ aceastӑ tehnicӑ şi sӑ vedem ce iese. Rezultatul a fost uimitor pentru mine. Mi-a plӑcut atât de mult, încât am luat câteva spray-uri şi am început sӑ mӑ joc. Apoi a urmat etapa de documentare a tehnicii, încercӑri peste încercӑri, mult ajutor şi sfaturi din partea lui Vlad şi, într-un final, a început sӑ dea rezultate. La început a fost un hobby, care mai apoi s-a transformat în pasiune. Tehnica folositӑ la acest tip de artӑ stradalӑ este speed painting-ul, care se bazeazӑ pe dexteritate, imaginaţie şi rapiditate de execuţie, deoarece spray-ul se usucӑ destul de repede. Mie îmi place, în special, faptul cӑ este foarte permisivӑ şi îţi dӑ posibilitatea sӑ te adaptezi şi sӑ schimbi tabloul pe parcurs, în funcţie de pattern-ul pe care îl obţii în urma amestecului de layere de culoare. SprayarT mi-a deschis o grӑmadӑ de oportunitӑţi. Am cunoscut şi colaborat cu foarte mulţi oameni faini, care îmi dau speranţa într-o lume mai bunӑ şi mai coloratӑ.” 

Când realizezi space-painting, nici o lucrare nu are un traseu clar, bine definit. Pentru Zoli, o lucrare se poate modifica extrem de mult. Tot ce poţi sӑ faci este sӑ îţi stabileşti culorile şi sӑ te gândeşti la un posibil rezultat final. O lucrare realizatӑ în tehnica pe care o practicӑ artistul dureazӑ aproximativ 30 de minute. Experimentând, gӑseşti tot felul de elemente şi efecte ce transformӑ o lucrare simplӑ, la prima vedere, într-una complexӑ. Cluj-Napoca este oraşul în care Zoltan Martonos a renӑscut, artistul fiind originar din Dej.

“Din punctul meu de vedere, un artist experimenteazӑ pânӑ în ultima clipӑ. Este foarte important în toate domeniile artistice sӑ experimentezi, sӑ încerci sӑ depӑşeşti limite. Experimentarea stӑ la baza artei, pӑrerea mea. Creativitatea este depӑşirea oricӑrei bariere, curajul de a experimenta, transpunerea trӑirilor sau sentimentelor în aşa fel încât sӑ reuşeşti sӑ transmiţi, prin forma de artӑ pe care o practici, publicului acea stare. Cluj-Napoca mi-a oferit oportunitate. Am ajuns în Cluj în anul 2004, moment în care am şi început sӑ mӑ descopӑr ca şi persoanӑ. Tot atunci am început sӑ mӑ dezvolt. S-au schimbat foarte multe între timp. Am cӑlӑtorit destul de mult prin ţarӑ şi pot sӑ spun, fӑrӑ nici o reţinere, cӑ oraşul Cluj este cel mai frumos şi mai primitor oraş din România pe toate planurile. Sper sӑ şi rӑmânӑ aşa, singurul lucru pe care vreau sӑ îl vӑd la Cluj este o deschidere şi o acceptare mai mare spre arta stradalӑ, în toate formele ei.”

“Inspiraţia pentru mine vine de peste tot. Mӑ inspir mai cu seamӑ din naturӑ şi din ideea de Univers, atât cât ştim despre el. Nu sunt un fan SF, dar mӑ atrage foarte mult cunoaşterea Universului, poate tocmai din cauzӑ cӑ ştim atât de puţin despre el. Îmi place sӑ mӑ uit la documentare despre Spaţiu şi consider Universul cel mai mare creator de artӑ. Mesajul pe care încerc sӑ îl transmit în majoritatea lucrӑrilor mele este armonia a tot ce ne înconjoarӑ, legӑtura între Univers şi Pӑmânt.”

De ceva timp Zoltan Martonos plӑnuieşte o expoziţie intitulatӑ “Prima expoziţie altfel”. Mai are încӑ de lucru la acest proiect, dar în momentul în care se va concretiza, expoziţia va putea fi vizitatӑ în mai multe oraşe din România. Una dintre cele mai mari provocӑri pe care Zoltan le-a întâlnit pe parcursul carierei sale artistice a fost sӑ treacӑ peste prejudecӑţi şi peste faptul cӑ lumea îi spunea cӑ nu are rost sӑ facӑ acest tip de artӑ. Dar nu s-a lӑsat. A arӑtat cӑ se poate. Artistul a avut şi câteva experienţe extraordinare legate de space-painting. Una dintre ele a avut loc în Praga, fiind şi prima datӑ când a desenat în afara ţӑrii.

“Au fost douӑ experienţe extraordinare pe care le-am trӑit cu ajutorul acestei forme de artӑ în afara ţӑrii. Prima a fost în Praga, unde am întâlnit un artist care fӑcea space-painting. Mi-am luat inima în dinţi şi am mers sӑ vorbesc cu el. M-a invitat sӑ desenez. A fost prima mea experienţӑ în care am desenat în afara ţӑrii şi a fost ceva ieşit din comun. De atunci mi-am dorit sӑ fac asta, sӑ mӑ duc într-o capitalӑ cu mulţi turişti şi sӑ desenez. În 2015, cu ajutorul a doi prieteni buni, Şerban şi Andreea, am reuşit sӑ mӑ duc la Paris şi sӑ îmi îndeplinesc visul. A fost o experienţӑ pe care nu pot sӑ o descriu în cuvinte. Am stat o lunӑ de zile în Paris, din care douӑ sӑptӑmâni am desenat în Piaţa Pompidou. Acolo artiştii stradali sunt lӑsaţi sӑ îşi desfӑşoare activitӑţile fӑrӑ a fi nevoie de autorizaţii sau altceva. Am interacţionat cu o mulţime de oameni, artişti, din toate colţurile lumii. Aş vrea sӑ vӑd o pietonalӑ în Cluj cu artişti stradali. Este fascinant sӑ vezi reacţiile diferite ale oamenilor. Efectiv te încarcӑ de energie, pentru cӑ ai nevoie de multӑ energie sӑ stai o zi întreagӑ în agitaţia aceea. Cu alte cuvinte, o experienţӑ care nu poate fi descrisӑ, ci doar trӑitӑ.”

Lucrarea de mai jos se numeşte “The Lonely Man” şi îl reprezintӑ cel mai bine pe artist. Este vorba despre starea de creaţie unde existӑ doar artistul şi Universul propriu. Mai multe lucrӑri realizate de Zoltan Martonos gӑsiţi aici. Vizionare plӑcutӑ!
Back Published 14 Jun 2017 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose