Ioana Manta – Self(ie) Deconstruction şi reciclarea artisticӑ

Creativitate / by Adelina Campean

“Ioana Manta îmbracӑ într-o formӑ ineditӑ interogarea propriei identitӑţi, jucându-se cu materiale reciclate, obiecte personale recuperate din inventarul casnic, autoironizându-se prin deconstrucţia şi reconstrucţia chipului, tӑind şi lipind, trudind meticulos la puzzle-ul autoportretelor complexe din Self(ie).” (Mihai Nuţu - Curator Galeria "Şoimii Patriei")

Zilele trecute am participat la o expoziţie antrenantӑ, aş spune eu, semnatӑ Ioana Manta, sub egida Galeriei "Şoimii Patriei". Intitulatӑ Self(ie) Deconstruction, expoziţia artistei ne deschide o portiţӑ spre ceea ce înseamnӑ o lume interioarӑ, cu bune şi rele, plinӑ de autoironie. Cine este Ioana Manta? Privind cu atenţie lucrӑrile agӑţate pe pereţi îţi poţi imagina cine este, ce simte, ce face. Cel puţin în cazul meu, imaginea creatӑ nu aratӑ deloc rӑu.

“Persoana Ioana Manta este dependentă de artista Ioana Manta, fără artista I. M., persoana I. M. ar fi pe marginea unei prăpӑstii, într-un pat cu grilaje de metal, cu perfuzii în ambele mâini, strivită de cer.” (Ioana Manta)

Ioana Manta a absolvit Facultatea de Litere, în cadrul Universitӑţii Babes-Bolyai. Dupӑ absolvire, din dorinţa de a se exprima prin imagini şi prin cuvinte, a început sӑ realizeze colaje. Primele colaje realizate aveau la bazӑ ziare pe care artista scria poezii. Mai apoi, dupӑ ce a experimentat mai multe medii, colajele Ioanei Manta au primit în componenţa lor obiecte scoase din uz. O reciclare artisticӑ.

“Am început să fac colaje din materiale reciclate, înainte de orice, pentru că nu aveam bani. Deci, din sărăcie. Apoi am descoperit bogăția acestor obiecte scoase de uz. Există o dimensiune ludică și o intensitate creatoare, un entuziasm în momentul în care asamblez obiecte foarte diferite unele de altele, le reintegrez într-un context nou şi le dau o altă coerență. O jucărie de lemn în formă de acadea pe care am găsit-o pe marginea drumului a devenit inima mea într-unul din autoportrete. Mă fascinează astfel de metamorfoze, atât ale obiectelor recuperate, cât și a propriei mele imagini. Am creat colaje pe bucăți de ziare, pe carton, pe metal, dar cel mai bine mă simt când utilizez lemnul ca suport, pentru că este solid și îmi dă încredere să fiu mai „experimentală”, lemnul acceptă mai multe tipuri de obiecte, tridimensionale, mai grele, mai voluminoase. Prin tehnica colajului mă simt mai liberă în a mă exprima, cred că sunt la fel de fragmentară ca un colaj făcut de mine. Cea mai mare provocare a fost când pictorul cubanez Alexeir Diaz Bravo, atunci când mi-a văzut peretele din cameră plin de bucăți de ziare pe care scriam poezii (el nu înțelegea poeziile, deci vedea doar niște semne grafice scrise în grabă cu carioca pe niște pagini de ziare) mi-a zis că e cazul să merg mai departe cu gestul ăsta. Așa am început să creez colaje, proces care a avut mai multe etape până să ajungă în stadiul actual.”

Arta a învӑţat-o sӑ priveascӑ altfel lucrurile. Interpreteazӑ diferit atât picturile pe care le priveşte, cât şi ceea ce se aflӑ în jurul ei. Fiecare eveniment cotidian, fiecare obiect ce îi atrage atenţia, o stare sau o adiere de vânt, îi creeazӑ Ioanei imagini şi trӑiri greu de ignorat. Tot ce simte, ce vede, încearcӑ sӑ reproducӑ prin colaje. Şi o face într-o manierӑ cu totul aparte în atelierul din Bonţida.

“Simt o bucurie în a privi unele peisaje, o farfurie cu mâncare, o clanță de la o ușă, încât îmi vine să înrămez aceste imagini din cotidian. Așa văd eu lumea, în fragmente de picturi. Experimentarea face parte din actul de creație. Fără să experimentez, nu aș fi creativă, deci ar însemna să-i copiez pe alții, ceea ce nici nu mă pricep, chiar dacă aș vrea. Îmi place la nebunie să mă plimb prin Cluj, de la cartierele de blocuri în spatele cărora descopăr ascunse case istorice, la dealurile care îmi oferă o panoramă asupra orașului, la curțile interioare care mereu mă surprind cu un detaliu arhitectural. Unul din locurile preferate este sub un cireș amar (și copt!) din Muzeul Etnografic (cel în aer liber, firește!).”

Lucrarea de mai jos este una dintre preferatele artistei. ”Am folosit niște tăvi de prăjitură, un guler brodat de la o cămașă, flori de plastic. Ca și celelalte autoportrete din seria aceasta, colajul are o intenție autoironică, amintește de cultul personalității, încearcă să sanctifice propria persoană, se joacă cu elemente de kitsch și obiecte ce fac trimitere la o feminitate convențională.”

Sӑ revenim la expoziţia Self(ie) Deconstruction şi sӑ o lӑsӑm pe Ioana Manta sӑ ne spunӑ câteva cuvinte despre eveniment.

“Expoziția Self(ie) Deconstruction este o serie de autoportrete în care am reunit fotografii de-ale mele, obiecte personale și materiale recuperate de pe stradă și din locurile prin care am umblat. Într-un fel, colajele astea sunt ca un jurnal intim: sunt fragmentare, subiective, vorbesc despre viața mea personală și cotidiană, cu un grad mare de generalitate (când citești un jurnal, ai tendința să te identifici cu autorul acestuia). O mare parte din expoziție a fost realizată în Marburg, Germania, unde am locuit o vreme. Acolo oamenii lasă în fața caselor obiectele de care nu mai au nevoie, de la mobilă la produse de bucătărie, cărți. Pentru mine, astfel de lucruri erau o comoară. Spre exemplu, am dus în atelierul meu ușile unei mobile de bucătărie care au devenit suporturi pentru colaje. Fiecare obiect ieșit din uz era valoros pentru mine. Ajunsă în atelier cu gunoaiele altora, începeam să compun povești despre mine, să „mă” vorbesc, să îmi construiesc o corporalitate lipind obiecte și poze, apoi pictându-le, integrându-le unitar pe o bucată de lemn. Așa sunt și eu – o mulțime eclectică de fragmente adunată pe o bucată de carne.”

Sper din tot sufletul cӑ expoziţia Self(ie) Deconstruction de la Urania, deschisӑ publicului pânӑ în data de 10 mai, este doar începutul unei experienţe expoziţionale de succes. Lucrӑrile Ioanei Manta le puteţi admira aici, iar câteva imagini de la vernisajul expoziţiei se gӑsesc în galerie. 
Back Published 09 May 2017 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose