Val uriaş de energie rock la Cluj-Napoca. Direct de la /Form Days.

Experiente / by Adelina Campean

/Form Space ne-a oferit un weekend de poveste. Timp de trei seri, Cluj-Napoca a avut parte de muzicӑ bunӑ, de zâmbete şi de o relaxare binevenitӑ. Toate acestea s-au întâmplat în cadrul “/Form Days”, un eveniment menit sӑ urce pe scenӑ trupe româneşti de top.

/Form Space s-a deschis anul trecut, în octombrie şi pune accent pe muzica live. Toţi cei care-i trec pragul, fie ei artişti sau spectatori, rӑmân cu o experienţӑ unicӑ şi cu o dorinţӑ de a mai reveni. Aşa a fost şi în cazul meu. /Form Space este exact acel ceva de care au nevoie clujenii. Un loc în care live-ul conteazӑ şi în care este respectat. 

Vineri, în prima searӑ de /Form Days, ne-au încântat auzul Toy Machines, byron şi Viţa de Vie. Toy Machines a fost prima trupӑ ce a performat. Mai timid la început, publicul a prins curaj dupӑ câteva piese ale trupei şi s-a adunat în faţa scenei, deschizând astfel întregul eveniment. Alӑturi de Toy Machines a urcat pe scenӑ, pentru câteva piese, Mihnea Blidariu de la Luna Amarӑ. Trupa de rock alternativ s-a înfiinţat în anul 2008, la Suceava, mutându-se mai apoi la Cluj-Napoca. Albumul de debut se numeşte “Digital Waves”, iar din momentul de început şi pânӑ acum, trupa s-a fӑcut destul de bine auzitӑ. Exact aşa cum trebuie. Despre ce, cum, când şi unde cântӑ Toy Machines, gӑsiţi aici.

Apoi au urmat byron (ca sӑ-i citez, ei “cântӑ un fel de rock”) şi Viţa de Vie. Ambele trupe au stârnit aplauze, aşa cum era de aşteptat. Sala aproape plinӑ, lumea în delir, cu mâinile ridicate în aer. De bis-uri nici nu mai are rost sӑ povestim. Au fost prezente şi ele, normal. Trupa Viţa de Vie s-a bucurat de prestaţia de la Cluj-Napoca la fel de mult ca şi publicul, Cluj-ul fiind unul dintre oraşele ce stau aproape de preferinţele trupei. Şi chiar dacӑ afarӑ era destul de rece, toate cele trei trupe au reuşit sӑ încӑlzeascӑ destul de mult atmosfera.

Ziua cu numӑrul doi: Theory Of Mind, Coma şi OCS. Dacӑ în prima zi a fost destul de multӑ lume prezentӑ la concerte, ei bine, sâmbӑtӑ /Form Space a fost plin. Coma, aşa cum şi-a obişnuit deja publicul, a fost de neoprit. Energie pe scenӑ, energie în salӑ. Nici OCS şi nici Theory Of Mind nu s-au lӑsat mai prejos. Cea din urmӑ s-a înfiinţat în 2013, la Cluj-Napoca, albumul de debut fiind lansat în noiembrie, acelaşi an. Ca gen muzical, cântӑ post-rock, dream pop, psihedelic şi experimental.

În ultima zi de /Form Days, prima trupӑ ce a urcat pe scenӑ a fost Autumn Hotel, proiectul muzical al lui Nick Făgădar, membru Luna Amarӑ. Alӑturi de Nick, la acest proiect iau parte şi artişti din alte trupe, ca de exemplu de la Urma sau Kumm. Dupӑ Autumn Hotel a urmat trupa FronT, al cӑrei vocal, Mihai Şarlea, a cântat mai apoi alӑturi de Luna Amarӑ. Trupa Luna Amarӑ a avut, pe lângӑ un show incendiar, şi câteva surprize pentru public. Şi-au lansat la /Form Days DVD-ul “Live la Conti”, DVD ce conţine pe langӑ piese şi fimӑri, interviuri cu oameni ce sunt aproape de sufletul trupei. Din pӑcate, concertul susţinut la /Form Days a fost ultimul concert alӑturi de chitaristul Şerban Onţanu-Crӑciun. Pe noul chitarist, publicul a avut ocazia sӑ-l cunoascӑ la eveniment. 

Cele trei zile de /Form Days au adus la un loc trupe importante. Publicul pӑrea fericit cӑ a luat parte la povestea celor de la /Form Space. La fel şi eu. Tot ce pot sӑ sper e cӑ experienţa de la /Form Days se va repeta. Pânӑ una-alta, eu încӑ mai fredonez. Evenimentul în imagini îl găsiţi mai jos.
Back Published 12 Apr 2017 Experiente
0 comments
Choose a cover
Choose