The Plant – Stencil Art, Culoare şi Forme

Creativitate / by Adelina Campean

Fie cӑ e vorba de spray, graficӑ sau stencil art, The Plant, artistul despre care o sӑ citiţi câte ceva astӑzi, îşi lasӑ amprenta pe zidurile Clujului şi nu numai. Şi o face în stil mare, atât la propriu cât şi la figurat. The Plant este student în ultimul an la Universitatea de Artӑ şi Design din Cluj-Napoca, secţia Graficӑ. Cu toate acestea, pasiunea lui se îndreaptӑ mai degrabӑ spre Street Art decât spre grafica purӑ. De ce, cum şi ce tehnici foloseşte The Plant, o sӑ aflaţi imedat.

Pe The Plant l-am întalnit prima datӑ la Festivalul CooltUrban, ca parte din echipa V-Light Crew. O fire extrem de deschisӑ, artisticӑ(normal) şi mereu cu gândul la artӑ. Aşa cum spune şi el, “mai bine de jumӑtate din gândurile pe care le am zilnic sunt legate de artӑ”. Apartamentul în care locuieşte este practic un atelier. Pereţii sunt plini de culoare, biroul pregӑtit pentru schiţe, şevaletul este prezent şi el, şi, bineînţeles, multe spray-uri. Şi cum zonele de artӑ merg, de cele mai multe ori, mânӑ în mânӑ, artistul mai are şi o chitarӑ bass, care-i aminteşte de activitatea muzicalӑ din trecut. Mediul perfect pentru un street artist.

Pânӑ sӑ ajungӑ la studii în Cluj-Napoca, a locuit în Târgu Mureş. Acolo a început toatӑ nebunia legatӑ de street art. Vӑzuse tot felul de lucrӑri pe pereţii din oraş, unele mai bune decât altele, şi şi-a propus sӑ încerce şi el. A încercat, şi de atunci tot ce se gândeşte sӑ facӑ este Street Art. Târgu Mureş reprezintӑ în viziunea artistului originea, iar Cluj-Napoca reprezintӑ necunoscutul şi noutatea.

“Ca persoanӑ sunt destul de echilibrat. Cumva de acolo a venit şi denumirea de The Plant. În liceu colegii îmi spuneau cӑ sunt ca o plantӑ pentru cӑ nu aveam reacţii wow, eram mai liniştit. Mӑ caracterizeazӑ culorile pe care le folosesc, formele şi stencil-ul în sine, cu care practic am şi pornit în lumea street art-ului. Am ales street art-ul în detrimentul graficii, pentru cӑ mi se pare mult mai interesant sӑ ofer oamenilor artӑ gratuitӑ, pe care poţi sӑ o vezi pe stradӑ şi care sӑ simbolizeze ceva. Munca de galerie, cu tablouri, îşi cam pierde esenţa. Îmi place şi partea asta dar nu mӑ vӑd acolo. Vreau ca arta mea sӑ fie cât mai diversificatӑ şi pentru un public cât mai larg.”

Literele sunt o altӑ pasiune a artistului în cauzӑ. Drept pentru care şi ele au fӑcut parte din începutul lui The Plant pe plan artistic. Mai apoi a descoperit tehnica Stencil şi s-a îndragostit de ea. Şi culmea, dupӑ atâţia ani, înca este îndrӑgostit de aceastӑ tehnicӑ, pe care încearcӑ, pe cât se poate, sӑ o ducӑ mai departe prin experiment zilnic. Pe lângӑ zidurile desenate, The Plant a mai lӑsat în urma sa, pe puţin 40-50 de cd-uri pictate prin tehnica stencil. Cd-urile sunt lipite pe zidurile din Târgu-Mureş, dar am o bӑnuialӑ cӑ o sӑ aparӑ cât de repede şi în Cluj-Napoca. Inspiraţia îi vine pe moment. Pânӑ nu demult, îşi gӑsea subiecte de inspiraţie pe internet. Recent, şi-a achiziţionat un aparat de fotografiat. De atunci tot ce ce vede şi e interesant atât pentru el cât si pentru public, fotografiazӑ şi foloseşte mai târziu ca inspiraţie pentru lucrӑrile lui.

“În primul rând, stencil-ul îmi oferӑ mai multӑ siguranţӑ, pentru cӑ practic trasezi linii când decupezi şablonul. E o tehnicӑ mai controlatӑ şi îmi oferӑ mai multӑ rapiditate. Tehnica stencil înseamnӑ muncӑ, migalӑ şi ore întregi de decupat. Dar partea asta îmi place foarte mult. Îmi dӑ timp sӑ mӑ gândesc la formӑ şi ştiu cum o sӑ arate lucrarea finalӑ doar din ceea ce decupez. E o tehnicӑ interesantӑ. “ 

Lucrarea de mai jos este în momentul de faţӑ “work in progress” şi face parte din licenţa pe care o va susţine în aceastӑ varӑ. Folosind aceaşi tehnicӑ, stencil-ul, The Plant va pune accent pe existenţa unor mӑşti afişate de oameni, mӑşti ce nu reflectӑ mereu realitatea, ci mai degrabӑ aratӑ modul în care am vrea sӑ fim percepuţi de ceilalţi. The Plant a conceput aceastӑ lucrare pe douӑ nivele. Sub prima imagine, reprezentând masca, avem o a doua lucrare, reprezentând realitatea. 

Creativitatea şi experimentarea sunt indispensabile în artӑ din punctul de vedere al artistului. Pentru The Plant, experimentarea merge mânӑ în mânӑ cu munca. Experimentând înveţi tehnici şi nu numai. Cea mai mare provocare pentru artist a fost atunci când a trecut de la desenul pe dimensiune micӑ(hârtie, cd-uri) la dimensiunea de perete. 

“Categoric e mai uşor sӑ desenezi pe hârtie, pe suprafaţӑ micӑ, pentru cӑ ai totul în faţӑ şi altfel îţi controlezi spaţiul. La perete e un pic mai complicat. În principiu, eu mӑ iau dupӑ schiţa pe care o fac pe hârtie, dar şi ea trebuie adaptatӑ la perete. Trebuie sӑ o recalculezi. E mult mai challenging şi asta o face şi mai fun. Îmi plac provocӑrile. O persoanӑ creativӑ este o persoanӑ care transformӑ orice în artӑ, în ceva ce sӑ placӑ şi sӑ-i placӑ în primul rând lui. Jumӑtate din gândurile pe care le am zilnic sunt legate de artӑ. Mӑ gândesc tot timpul ce aş putea face. Experimentarea e una din cele mai importante lucruri. E preferabil sӑ experimentezi pânӑ dai de ceva ce te defineşte. Eu experimentez în primul rând învӑţând de la oamenii din jurul meu care din fericire sunt super creativi.” 

Pe lângӑ pereţii semnaţi “The Plant”, artistul îşi aminteşte cu plӑcere de una dintre expoziţiile realizate. Este vorba de o expoziţie de apartament, experienţӑ pe care o va repeta cât de repede cu actualii colegi de apartament şi de trupa, printre care Sys şi AlexOne. La prima expoziţie de acest fel, artiştii au rӑmas plӑcut impresionaţi de numarul vizitatorilor. La expoziţia ce se va anunţa în curând, publicul va avea parte de pereţi desenaţi, de pânze şi de multe schiţe, realizate de artiştii în cauzӑ. O expoziţie coloratӑ, din toate punctele de vedere. 

“Iubesc culorile. Am încercat alb-negru sub formӑ de schiţӑ, dar prefer culorile cât mai intense, fӑrӑ sӑ alunece în kitsch. Eu am fost inspirat de Pop Art. Acesta mi-a deschis ochii cӑtre culoare. Am început sӑ fiu mai atent la culori, la contraste. Pe parcursul anilor am avut parte şi de experienţe şi mai puţin plӑcute. Am primit amendӑ şi în Mureş şi în Cluj. În Cluj, suma este de câteva ori mai mare decât în Mureş. Dar cumva toatӑ întâmplarea m-a inspirat. De atunci fac totul mai cu cap, şi încerc pe cât se poate sӑ fiu legal, drept pentru care tocmai mi-am fӑcut şi firmӑ.”

Lucrarea de mai jos este una dintre preferatele artistului. Dar mai bine sӑ-l lӑsӑm pe el sӑ ne povesteascӑ câte ceva despre lucrare.

“Aceasta este una din lucrӑrile mele favorite deoarece am experimentat destul de mult pe ea cu diverse tehnici şi materiale, reuşind, dupӑ pӑrera mea sӑ redau atmosfera superficialӑ a culturii Holywood. Reprezintӑ pentru mine o picturӑ tribut pentru pop art-ul modern. Este realizatӑ pe o pânzӑ de 100x70 cm şi tehnica predominant folositӑ este stencil cu şabloane multiple.”

The Plant a devenit datoritӑ artei o persoanӑ mai deschisӑ, mai creativӑ şi mai ambiţioasӑ. A gӑsit speranţa în artӑ şi nu se vede fӑcând altceva. The Plant şi-a gӑsit calea spre artӑ, aşa cum probabil mulţi alţi artişti au fӑcut-o şi ei. Pentru The Plant orizonturile sunt deschise. Pe moment, mai multe lucrӑri semnate “The Plant”, gӑsiţi aici.
Back Published 31 Mar 2017 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose