Eduard Fulop – Memoria sub formӑ de colaj

Creativitate / by Adelina Campean

Oricând şi oriunde. Aceasta este deviza ce-l caracterizeazӑ pe Eduard Fulop, artistul despre care am sӑ vӑ povestesc câte ceva astӑzi. Eduard iubeşte fotografia şi se dedicӑ total artei. În prezent este student în cadrul Universitӑţii de Artӑ şi Design la secţia de Fotografie în Cluj-Napoca. De cele mai multe ori se pierde printre umbre şi contraste, printre frânturi de imagini şi printre amintiri. Se pierde în cel mai bun mod cu putinţӑ. Ceea ce vede, ce simte şi ce gândeşte se concretizeazӑ prin fotografii, lucrӑri de graficӑ, colaje sau animaţii. Eduard este un artist complex.

Agitat din fire, Eduard Fulop este un artist entuziasmat pânӑ la capat. Îi place sӑ încerce lucruri noi, sӑ experimenteze şi sӑ îşi demonstreze “cӑ poate”. Aşa cӑ îşi face mereu timp pentru ceea ce conteazӑ şi pentru procesul de învӑţare şi de evoluare. Originar din Braşov, Eduard a ales Clujul fӑrӑ a avea o idee clarӑ despre ce urma sӑ facӑ. Dupӑ ce a cochetat cu ideea de graficӑ şi picturӑ, artistul a ales ca destinaţie finalӑ fotografia. Şi nu îi pare rӑu. 

“Sunt destul de corect faţӑ de mine, încerc sӑ las de la mine, sӑ înţeleg mai multe puncte de vedere şi sӑ le pun în echilibru. Am ajuns în Cluj-Napoca şi apoi m-am întrebat: şi acum what? Iniţial am vrut graficӑ sau picturӑ dar apoi m-am decis la foto. Pentru graficӑ nu aş avea rӑbdare sӑ migӑlesc un desen. La fotografie ai un aparat cu tine şi poţi sӑ fotografiezi în loc sӑ memorezi. Ca artist încӑ nu ştiu dacӑ pot sӑ mӑ definesc ca şi stil, dar pot sӑ mӑ definesc ca un artist ce îşi construieşte o bazӑ artisticӑ, ce se va schimba mereu. Experimentez tot timpul.”

Eduard vede în fotograf un martor, ce poate sӑ ajungӑ mult mai repede în faţa unui subiect decât un pictor, de exemplu. Fotografii trec de la martori la artişti prin lucrӑrile realizate şi prin modul de redare a fiecӑruia în parte. Îi place sӑ fotografieze mai mult pe film. Unul dintre motivele acestei alegeri este faptul cӑ filmul are 36 de cadre şi eşti limitat la declanşӑri. În acest mod compoziţia e mult mai gânditӑ. 

“Filmul are 36 de cadre, deci trebuie sӑ te gândeşti bine ce fotografiezi. La digital nu eşti limitat. Ai cadre câte vrei. Analogul e o compoziţie în aşteptare. Ştii cӑ o sӑ fie, dar nu ştii cum. Fotografia pe film are un alt feeling pentru cӑ e mult mai lucratӑ. La film dacӑ ai pierdut un cadru practic ai pierdut bani. Existӑ foarte multe tipuri de film iar gama e foarte mare. Am tot experimentat, şi pânӑ acum nu am folosit douӑ filme la fel. Legat de ceea ce fotografiez, merg pe stradӑ şi observ umbre, folosesc contraste. Foarte rar fac fotografii despre oameni. Mai mult caut forme ciudate.”

Pe lângӑ fotografie, Eduard este atras şi de alte forme de artӑ. Deseori recurge la colaj, pentru cӑ prin acesta poate îmbina multele tehnici şi medii pe care le stӑpâneşte. Le îmbinӑ pânӑ gӑseşte un numitor comun.

“Tema generalӑ a colajelor mele este memoria mea. Colajele sunt dimanice, colorate. Eu sunt o persoanӑ care are un sistem cu o bazӑ largӑ de extindere şi cu cât mai multӑ informaţie cu atât mai bine pentru mine. Cu atât mai mult pot sӑ mӑ exprim. Colajul şi-a avut începutul atunci când mi-am dat seama cӑ, în anumite momente, am nişte lapsusuri. Şi imaginea e în mintea mea. Una e sӑ faci o fotografie la ce ai vӑzut şi una e sӑ mergi acasӑ şi sӑ o povesteşti. Imaginea e acolo chiar dacӑ nu îţi aminteşti foarte clar. Şi mӑ gândeam cum ar fi sӑ profit de aceste imagini lacunӑ, adicӑ o imagine care nu are toate detaliile şi aduci de undeva, improvizezi. Imaginea devine regizatӑ, improvizatӑ, şi poţi sӑ o vezi din memorie. Ce am vӑzut, ce am simtit şi cu ce am asociat.” 

Potrivit lui Eduard, experimentarea în artӑ este ceva ce trebuie sӑ-ţi asumi ca şi artist. Prin experiment se aduce ceva nou, fiind pânӑ la urmӑ o modalitate excelentӑ de învӑţare. Prin intermediul fotografiei atenţia pentru detalii, pentru culori, pentru oameni şi pentru tot ce se întâmplӑ în jur, a crescut. La fel şi dorinţa de mai mult. Aşa s-a apucat Eduard şi de animaţii stop-motion. Ca sӑ-şi demonstreze cӑ poate. 

“Îmi plac colajele, dar la un moment dat m-am gândit sӑ fac ceva sӑ le animez, sӑ le duc la un alt nivel. Animaţiile sunt fotografie şi desen combinat, şi îmi place. Am vrut sӑ fac ceva nou, ca sӑ-mi solicite mai mult mintea şi sӑ vӑd ce iese. Îmi place sӑ ştiu cӑ ştiu sӑ fac mai multe. Sӑ ştiu cӑ fac asta. Trebuie sӑ fii atent tot timpul la orice pentru cӑ sunt secunde ce trec pe lângӑ tine şi poate în secunda aia se întâmplӑ ceva interesant.”

Eduard Fulop este extrem de încântat de partea expoziţionalӑ din Cluj-Napoca. “Este plin de expoziţii. Sunt ca ciupercile dupӑ ploaie. Sunt peste tot, iar Clujul se îndreaptӑ spre o chestie bunӑ.” Cu toate cӑ este destul de mulţumit de ceea ce se întâmplӑ, în unele cazuri nu este neapӑrat de acord cu modul de expunere. “Spaţiul expoziţional oferit artistului nu este suficient de adecvat lucrӑrii lui. În acest caz prestaţia lor devine banalӑ într-o galerie normalӑ, şi poate cu mult mai atractivӑ într-un spaţiu neconvenţional faţӑ de cel propus iniţial.” 

Şi dacӑ tot am vorbit despre colaje şi despre ce înseamnӑ ele pentru artist, îl lӑsӑm pe Eduard sӑ ne povesteascӑ despre lucrarea de mai jos, intitulatӑ “Astӑzi mă simt posibil, vreau să mă simt imposibil.”

„Colajul interpretează acele gânduri, trecute sau prezente: frici, angoase, nelinişti, la care îți este în aparență greu sӑ renunți. Cred cӑ datorită unei stări de conservare şi situarea într-o zonă de comfort, și accentuarea lor prin problematizare. Cum ar fi dacă? Dar ce se întâmplӑ dacă? Nu ştiu sigur. Toate acestea antrenează o stare de nesiguranță şi regret. Gânduri pe care le-am anexat imaginii, atribuindu-le un alt suport vizual, ridiculizând aceste gânduri nu foarte productive, astfel încât să le pot da uitării.”

Mai multe colaje, fotografii şi animaţii semnate Eduard Fulop gӑsiţi aici.  
Back Published 08 Mar 2017 Creativitate
1 comment
Adelina Campean
2 years

Salut. Lucari realizate pe film poti sa vezi pe contul lui Eduard de Instagram: https://www.instagram.com/eduard.rrrr/ . Ultimele trei lucrari din Galerie sunt pe film. Cele pe film color le developeaza la centrele specializate iar cele alb-negru in laboratorul Universitatii.

Choose a cover
Choose