MEPH – “Ilustraţia este sunet, libertate şi culoare.”

Creativitate / by Adelina Campean

MEPH (Andreea Ilisӑi) este o ilustratoare cu planuri mari de viitor şi cu o viziune simplӑ şi clarӑ asupra a ceea ce face. Ilustraţia o ţine în prizӑ şi o ajutӑ sӑ creascӑ în fiecare zi. Tot ce mişcӑ în jurul ei înseamnӑ inspiraţie, iar fiecare sunet, cuvânt sau obiect poate sӑ devinӑ tema unui nou proiect.

Am stat puţin de vorbӑ cu MEPH despre ceea ce face şi despre ce înseamnӑ ilustraţia pentru artista din Cluj-Napoca. Chiar dacӑ este o fire mai retrasӑ, ilustraţiile ei sunt exact contrariul. Îndrӑzneţe, colorate şi extrem de active. Înainte sӑ intrӑm în universul animat semnat MEPH, sӑ aflӑm câte ceva despre ea ca persoanӑ şi ca artist.

MEPH este originarӑ din Piatra Neamţ. A ajuns la Cluj-Napoca în cӑutarea unui loc atractiv şi a unei scene artistice promiţӑtoare. A absolvit Universitatea de Artӑ şi Design de aici, secţia Graficӑ, iar în urma studiilor a rӑmas cu o idee despre ceea ce înseamnӑ sӑ fii artist şi cu o grӑmadӑ de tehnici pe care le aplicӑ şi le îmbinӑ de fiecare datӑ când are ocazia. Pasiunea pentru ilustraţie a început în Polonia, unde se afla cu bursӑ Erasmus. De atunci, aşa cum spune şi ea, “deseneaza şi experimenteazӑ încontinuu”. Andreea Ilisӑi se semneazӑ MEPH. MEPH de la Mephistopheles dar, în cazul artistei discutӑm despre demoni interiori ce o ajutӑ sӑ creeze. Sӑ le spunem forţe creative.

Când lucreazӑ la o ilustraţie, încearcӑ sӑ îşi simplifice cât mai mult modul de a desena, astfel încât rezultatul final sӑ fie unul clar şi curat. Ilustraţia nu este singura formӑ de artӑ pe care o practicӑ. Pictura, animaţia, fotografia, chiar şi sculptura, toate au trecut prin viziunea MEPH.

“Îmi place sӑ desenez foarte mult. Realizez mai mult ilustraţie digitalӑ pentru cӑ e mai rapidӑ şi nu trebuie sӑ-mi fac griji dacӑ nu am destul roşu, de exemplu. Încet încep sӑ mӑ reîntorc la desenul tradiţional. E mai plinӑ de viaţӑ ilustraţia tradiţionalӑ. Are mai multӑ personalitate şi e mai naturalӑ. Încerc sӑ-mi simplific modul de a desena. M-am uitat în jurul meu, la ce se face, la ce lucreazӑ alţi ilustratori, şi am ajuns la concluzia cӑ aceastӑ simplificare este soluţia vizualӑ pentru ilustraţiile mele. Pentru mine ilustraţia înseamnӑ libertate, sunet şi culoare.” 

Joaca, în viziunea artistei are un rol foarte important în procesul creaţiei artistice, aşa cum este şi experimentarea. Un artist care nu experimenteazӑ se poate plafona sau se poate întâmpla ca acel artist sӑ rӑmânӑ la acelaşi nivel. 

“Experimentarea înseamnӑ sӑ porneşti de la o idee şi în loc sӑ pui mâna pe cel mai la îndemânӑ linner, sӑ încerci sӑ faci ceva neobişnuit, ceva ce nu ai face în mod normal. De exemplu, mie îmi place sӑ mӑ joc cu literele. În loc sӑ desenez o faţӑ în stil clasic, aş desena-o din litere. Experimentarea e importantӑ. Dacӑ nu experimentezi rişti sӑ te plafonezi. Poţi experimenta nu numai în tehnicӑ ci şi în concept. Poate e legat şi de modul în care ai fost şcolit. Eu de exemplu, am învӑţat diverse tehnici şi îmi place sӑ le combin. Aşa sunt eu. Pe lângӑ experimentare, creativitatea trebuie şi ea pӑstratӑ, pentru cӑ, cred eu, se poate pierde cu înaintarea în vârstӑ. Trebuie sӑ ne pӑstrӑm partea de joacӑ în ceea ce facem.”

Pe lângӑ ilustraţii, MEPH realizeazӑ şi gif-uri. Tot la fel de creative şi tot la fel de colorate. Despre proiectul Sunday Gif, o lӑsӑm pe ea sӑ ne povesteascӑ.

“În 2015 m-am gândit sӑ fac un proiect cu câte o fotografie pe zi, sӑ vӑd ce şi cum pot experimenta. În fiecare zi fӑceam câte o fotografie. Dupӑ ce am terminat proiectul acesta am observat cӑ m-a ajutat destul de mult. Mi-am amintit apoi de ziua de duminicӑ, o zi mai leneşӑ. Când eram în familie, duminica se dormea, se mânca şi nu era o zi productivӑ. Mӑ gândeam cӑ poate dacӑ mӑ provoc sӑ lucrez duminicӑ, poate o sӑ iasӑ ceva frumos. Aşa am început în fiecare duminicӑ sӑ fac câte un gif. Mai nou e “Late gif”, pentru cӑ nu am terminat încӑ seria. Totul pornea de la ceva ce primeam în ziua aceea ca idee. O inspiraţie de moment. Animam puţin câte puţin şi aşa pot sӑ spun cӑ am şi învӑţat câteva lucruri noi.”

În general lucrӑrile semnate MEPH sunt pline de culoare. Asta nu înseamnӑ ca nu este adepta ilustraţiilor alb-negru. În mare parte depinde de ce anume deseneazӑ şi de ce vrea sӑ scoatӑ în evidenţӑ. Legat de procesul de lucru, artista nu are neapӑrat un traseu definit clar. Este influenţatӑ de muzica pe care o ascultӑ în acel moment. Pânӑ la urmӑ ce este mai important este lucrarea finalӑ. În cazul lui MEPH, ilustraţie de efect şi “Gif-uri de duminicӑ”.

“Dacӑ lucrez la ceva simplu prefer sӑ nu pun culoare. Aşa oferӑ mai mult loc de interpretare. Dacӑ vreau sa fie un contrast, folosesc culoarea. Mai ales cӑ, luând ca exemplu Instagram-ul, în momentul în care dai scroll, contrastul de culoare iese în evidenţӑ şi te face sӑ te opreşti. Mereu mi-a plӑcut sӑ folosesc culoare în lucrӑrile mele. Cluj-Napoca este un oraş creativ. Are ceva aparte ce tine de cât de civilizaţi sunt oamenii. Aici e o linişte pe care nu o vezi peste tot. Ilustratori sunt destul de mulţi aici doar cӑ nu vӑd o platformӑ pe acest domeniu în Cluj. Aş vrea sӑ vӑd un spaţiu, un local sau o casӑ unde sӑ se întâmple ceva, unde sӑ se organizeze tot felul de evenimente pe acest domeniu.”

Am rugat-o pe MEPH sӑ aleagӑ o lucrare dragӑ ei şi sӑ ne povesteascӑ câte puţin despre ea. Lucrarea aleasӑ (Gif) se numeşte “Drop” şi o puteţi vedea mai jos.

“ Gif-ul ӑsta se întâmpla astӑ varӑ. E unul din cazurile în care ideea mi-a venit duminicӑ dar l-am fӑcut şi publicat zilele urmӑtoare. Se întâmpla sӑ fiu în balconul unor prieteni, alӑturi de oameni dragi mie şi sӑ purtӑm tot felul de discuţii. Techno pe fundal, lejer, relax... Era ceva copleşitor în momentul acela şi de acolo a pornit şi ideea. Am început sӑ desenez imediat pe hârtie, ca mai apoi, acasӑ, în linişte sӑ fac 50 de frame-uri de gif. Procesul pentru mine este liniştitor. Nu ştiu unde îmi gӑsesc rӑbdarea şi atenţia pentru animaţie. Sunt o împrӑştiatӑ de obicei.”

Mai multe lucrӑri semnate MEPH gӑsiţi aici. Vizionare plӑcutӑ!
Back Published 16 Feb 2017 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose