Reţele. De Andrea Tivadar

Creativitate / by Adelina Campean

Sӑtmӑreancӑ la origini, Andrea Tivadar locuieşte la Cluj-Napoca de şase ani. Îi place aici şi vede Clujul ca pe un oraş plin de potenţial artistic. A absolvit Universitatea de Artӑ şi Design, secţia Picturӑ, iar în prezent îşi face doctoratul în acelaşi domeniu.

Andrea Tivadar este o persoanӑ ambiţioasӑ şi munceşte mult pentru a obţine ceea ce îşi doreşte, atât pe plan personal cât şi pe plan profesional. I-a plӑcut sӑ deseneze şi sӑ picteze de micӑ. Toatӑ munca pe care a depus-o pentru a deveni un artist bun a dat roade, lucrӑrile artistei fiind expuse în cadrul multor expoziţii, atât în ţarӑ cât şi în strӑinӑtate.

“Unii se nasc cu un anumit talent, iar alții îl pot dobândi pe parcursul vieții. Eu consider că l-am dobândit pe parcurs. Îmi place să fiu activă, să fiu mereu în mișcare. Ca și artistă sunt pretențioasă, ceea ce consider că este un lucru bun. Este foarte important pentru mine să petrec mult timp în atelierul de pictură, să lucrez și să mă descopăr, să aflu lucruri despre mine cum ar fi: ce cred, ce simt și să-mi dau seama de ce sunt în stare în momentul în care pictez. Lucrările de obicei oglindesc personalitatea artistului și de aceea mă interesează să fiu sinceră în ceea ce fac, să pot transmite mai departe printr-o amprentӑ personală felul în care văd eu lucrurile.“

Înainte ca pictura sӑ fie principala preocupare, artista a studiat sculptura fiind fascinatӑ de forme şi volume, ulterior inserându-le în picturile ei. În anii de studenţie a abordat figurativul, cochetând însӑ şi cu pictura abstractӑ. Trecerea de la imagine la ceva “dincolo de reprezentare” i-a oferit un sentiment de libertate. Drept pentru care, în prezent realizeazӑ picturӑ abstractӑ. Ca material de lucru, preferӑ sӑ experimenteze şi sӑ nu foloseascӑ suprafeţele clasice. Dupӑ ce a pictat naturӑ staticӑ, nud şi siluete, Andrea a trecut mai apoi la portrete.

“Am realizat o serie de picturi, printr-o tehnică mixtă, nu pe pânză, ci pe cartoane cu suprafețe lucioase(duplex), nu cu culori de ulei, ci cu tușuri și cerneală neagră. Suportul lucios, tușurile și cerneala neagră mi-au permis o libertate extraordinară și un final neprevăzut. M-am plictisit de siluete și am trecut la portrete. Nu-mi puteam încă imagina pictura fără un motiv figurativ, trebuia să fie ceva ușor identificabil. Mi-am fotografiat câțiva colegi și prieteni și am început să-i pictez în culori de ulei. Nu erau portrete obișnuite, ci erau făcute cu ochii închiși pentru a da senzația că personajele sunt în timpul somnului. Paleta cromatică a jucat un rol important în acest proiect, albastrul era culoarea care domina. Albastrul este simbolul a tot ce este legat de spiritualitate. Culoarea albastră este cea mai adâncă culoare şi îi predispune pe cei mai mulți oameni la meditație, la o strare de vis.”

În portretele pe care le realiza, Andrea s-a regӑsit, continuând sӑ picteze tema respectivӑ, inclusiv în Franţa, unde a studiat timp de cinci luni la Ecole Europeenne Superieure D’Art De Bretagne-Rennes. S-a întors în România cu o experienţӑ interesantӑ şi cu multe cunoştinţe asimilate. Cu toate cӑ mentalitatea era foarte diferitӑ, Andrea a învӑţat cum sӑ-şi extindӑ partea teoreticӑ şi cum sӑ-si ducӑ proiectele la un alt nivel. Inevitabil, modul de lucru şi principiile pe care le-a avut s-au schimbat datoritӑ acestei experienţe, îmbrӑţişând tot mai mult pictura abstractӑ. 

“Fiind tânără artistă, mereu îmi pun întrebări de genul: Ce rol are arta? În ce fel mă poate ajuta pe mine, ce legătura are arta cu viața mea? Poate arta să schimbe ceva? Ce înseamnӑ pictura pentru mine? Conștientizez că pictura face parte din viață mea, este felul meu de a trăi și înseamnă mult pentru mine. Arta este cea mai sinceră expresie a vieții reale. Mi se pare extraordinar că putem crea, mi se pare extraordinar că pot să îmi petrec timpul în atelierul de pictură concentrându-mă asupra a ceea ce fac. Felul în care pictez mă deosebește, mă apropie sau mă poate îndepărta de cei din jurul meu. Prin ea, se pare că mă pot exprima și îmi pot face gândurile vizibile. “

De la începutul unei lucrӑri şi pânӑ la finalizarea acesteia, traseul este de obicei unul destul de lung. “Antrenamentul”, aşa cum îl numeşte Andrea Tivadar, începe prin întinderea pânzei pe şasiuri. Apoi realizeazӑ câteva schiţe, care, dupӑ cum îmi povesteşte artista, “…de cele mai multe ori nu au de-a face cu produsul final. Până la urmӑ…schițele sunt doar schițe!

“Îmi place să experimentez direct pe pânză și să mă inspir din paleta mea de culori. Așa a și început totul, de la paleta de culori, care a fost punctul de plecare în realizarea acestui demers. Traseul este de cele mai multe ori unul lung, multă pânză trebuie să sacrific până să iasă o lucrare aproape de ceea ce am în mintea mea în momentul în care lucrez. Scopul meu este de a obține o compoziție echilibrată în conformitate cu principiile mele estetice. În unele lucrări pun accent pe profunzimea spațială, lucrând pe straturi (layere), ca să fie vizibile toate straturile existente, peste care vin cu împletiturile și tubulaturile concrete, iar altele au un singur stat cu un joc de elemente cilindrice. Pentru efecte speciale folosesc o tehnică proprie, am experimentat mult timp până să ajung la acest rezultat. Secretul stă în felul în care îmi prepar pânzele pentru a obține straturi transparente și spectaculoase, iar acest lucru îmi aparține.“

Andrea Tivadar a început sӑ expunӑ mai serios cam prin 2015, când şi-a expus pentru prima datӑ lucrӑrile din seria “Reţele”. Expoziţia, intitulatӑ Wild Awake, a avut loc la Lateral Art Space, de la Fabrica de Pensule Cluj-Napoca. Tot în 2015 a expus şi la ExpoMaraton. ExpoMaraton este practic un concurs artistic pentru studenţii Universitӑţii de Artӑ şi Design. Artiştii selectaţi au şansa sӑ participe cu o expoziţie personalӑ în Galeria Casa Matei, galerie ce ţine de universitate. Aceastӑ experienţӑ i-a oferit artistei, pe lângӑ o expoziţie personalӑ, şansa de a vedea şi de a învӑţa despre câtӑ rӑbdare şi cât timp trebuie investit în organizarea unui astfel de eveniment. De atunci a mai avut expoziţii la Timişoara, Bucureşti, Cluj-Napoca, Budapesta şi Roma. Cea mai recentӑ expoziţie este în Cluj-Napoca, unde zilele trecute a participat la proiectul expoziţional “DIY”(Do It Yourself) de la Gara Micӑ, realizat cu scopul de a redeschide acest spaţiu publicului clujean. Dar despre acest eveniment am sӑ vӑ povestesc într-un articol viitor.

Sӑ vorbim puţin şi despre seria de lucrӑri intitulatӑ “Reţele”. Sau mai bine sӑ o lӑsӑm pe Andrea sӑ ne povesteascӑ.

“Proiectul inițial Rețele a pornit cu o intenție pur picturală. Lucrările au început să prindă contur și claritate în urma diverselor experimente care se reformulau de la o lucrare la alta. În prima fază am fost preocupată de procesul de construcție a imaginilor pur picturale, iar rezultatul a fost o serie de lucrări cu un element compozițional predominant, cilindrul. Acest cilindru a căpătat un sens figurativ, în momentul în care intențiile de ordin conceptual au fost imbogătite prin interpretări venite din partea publicului. Rezultatul a fost seria de lucrări cu titlul Rețele. Datorită acestui fapt, una dintre interesele mele actuale este acest proces care demonstrează trecerea de la spiritul de abstractizare la spiritul de figurare și invers. Cum se poate ca o pictură abstractă să reprezinte un lucru sau un obiect concret, din moment ce ea este non-reprezentatională? Probabil ca… înstinctul creatorului de aderare la realitate este atât de puternic încât este inevitabil să nu ajungem la o oarecare reprezentare. În prezent forma și culoarea sunt la fel de importante pentru mine. Forma necesită culoare iar culoarea necesită formă. În acest context experimentul propus se reformulează de la o lucrare la alta pornind de la forme și structuri, forme tubulare, rețele arhitecturale care îmi caracterizează lucrările ce se detasează și se individualizează în cadrul preocupărilor plastice din zona abstractului. Trăim într-o lume a rețelelor. Un fenomen dinamic, fascinant și repetabil, infinit. Începe de la o anumită situație pană când revine la o situație identică sau asemănătoare cu cea initială. Este un ciclu universal care nu epuizează niciodată.”

Despre Andrea Tivadar sunt sigurӑ cӑ o sӑ mai auzim şi o sӑ-i vedem expuse lucrӑrile tot mai des. Pânӑ una alta o lӑsӑm sӑ ne povesteascӑ despre o lucrare dragӑ ei, intitulatӑ “Colour Palette”. Lucrarea respectivӑ o puteţi vedea mai jos.

“Lucrarea la care țin foarte mult se numește “Colour Palette”si datează din 2014. Aceasta este prima mea paletă de culoare care funcționează la fel de bine și ca operă de artă. Ea fiind punctul de plecare în realizarea acestui demers non-figurativ. Paleta de culoare este o lume născută din opera ce-a fost pictată, care s-a alcătuit din întâmplare. Ea este laboratorul interior al artistului. Interiorul este o altă lume, o lume care poate să fie una extraordinară și trebuie explorată.”
Back Published 11 Nov 2016 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose