Alexandra Gavrilӑ - Ilustraţia revine în 5 minute

Creativitate / by Adelina Campean

Acum ceva timp v-aţi putut bucura de un Fast Art cu Alexandra Gavrilӑ. Ei bine, fiind impresionatӑ de ceea ce lucreazӑ pe plan artistic, m-am hotӑrât sӑ vӑ fac cunoştinţӑ puţin mai de aproape.

Alexandra este o fire veselӑ, sӑritoare, iubeşte Clujul şi deseneazӑ cu pasiune. Are în portofoliu destul de multe proiecte realizate pentru strӑinӑtate şi, împreunӑ cu Diana Meseşan, lucreazӑ la proiectul “Revin în 5 minute”. Despre acest proiect o sӑ vorbim puţin mai târziu. 

A început sӑ fie interesatӑ de artӑ destul de devreme. Cam de prin clasa I. A urmat apoi Liceul de arte, facultatea şi masteratul în acelaşi domeniu. Aşa cum era şi firesc. Facultatea a absolvit-o la Cluj-Napoca, secţia Textile. În acelaşi timp, a studiat şi a învӑţat tehnici legate de graficӑ şi de design vestimentar. Momentan, ilustraţia se aflӑ în capul listei. Experimentând diverse tehnici şi materiale, ilustraţiile Alexandrei conţin şi elemente din celelalte ramuri ale artei. De exemplu, adorӑ sӑ foloseascӑ broderia pentru a desena. Studiile fӑcute i-au oferit artistei structura şi claritatea de care avea nevoie. A simţit şi o rigiditate, dar a trecut peste ea, datoritӑ experimentӑrii. Cu toate cӑ preferӑ manualitatea, în ultima vreme lucrӑrile ei sunt colorizate digital. Singurul motiv este limitarea spaţiului de lucru pe care îl are la dispoziţie.

“Cred cӑ cel mai mult îmi place ilustraţia, pentru cӑ îmi dӑ pretextul sӑ desenez, sӑ am contact cu creionul şi hârtia. Lucrez şi digital, dar e ceva în desenul analog care îmi dӑ foarte multӑ satisfacţie. Îmi place şi sӑ schimb materialele, şi sӑ vӑd cum reacţioneazӑ fiecare pe suprafaţa pe care lucrez. Sunt câteva momente cheie care mӑ definesc . Unul dintre acestea este momentul în care simt cӑ începe sӑ mi se contureze în minte o idee, şi intuiesc cӑ o sӑ fie una bunӑ. Un altul este sentimentul pe care îl am când finalizez un proiect şi sunt mulţumitӑ de cum a ieşit. Sau şi mai bine, îmi dӑ o idee pentru un proiect nou.”

Source: https://www.behance.net/gallery/20732825/Revin-in-5-minute-Lavender-Lady

Înainte de a începe o lucrare, îşi stabileşte o tematicӑ şi un subiect. Vizualizeazӑ mental conceptul şi alege tehnica şi materialele pe care le va folosi. Cele care se potrivesc cel mai bine pentru redarea mesajului dorit. Apoi urmeazӑ schiţa, pentru a stabili compoziţia. Inspiraţia vine de cele mai multe ori din ceva de interes personal, sau dintr-un subiect ce o intereseazӑ de multӑ vreme. Evenimentele şi lucrurile din viaţӑ de zi cu zi sunt şi ele o sursӑ de inspiraţie.

“De exemplu, am avut un proiect mai lung în care fӑceam colaje, din cataloage cu produse de frumuseţe şi reviste de modӑ şi lifestyle. Cu foarfeca şi cu lipici recompuneam fragmente anatomice şi portrete. Îmi imaginam cum şi-ar compune o femeie look-ul dorit dintr-un catalog. În timp ce aşteptam în fiecare zi autobuzul, nu puteam sӑ nu citesc tilurile revistelor din chioşcurile de ziare, şi uneori erau atât de absurde! Am zis cӑ trebuie sӑ fac ceva legat de asta. În proiectul acesta m-au inspirat mai ales materialele, fragmentele de imagini pe care le tӑiam; colajele erau fӑcute prin improvizaţie. Nu ştiam cum va arata în final.”

Source: https://www.behance.net/gallery/3206965/Avon-Ladies

Pentru Alexandra ilustraţia înseamnӑ creativitate, cu toate cӑ, uneori, este nevoie de foarte mult compromis. Este un domeniu care te îndeamnӑ mereu sӑ înveţi tehnici noi şi sӑ experimentezi pentru a evolua. Ilustraţia îi oferӑ artistei disciplinӑ. Originarӑ din Deva, Alexandra se simte bine la Cluj-Napoca, atmosfera oraşului în perioadele agitate cât şi momentele în care oraşul este liniştit, o inspirӑ şi nu are nici o urmӑ de regret cӑ s-a stabilit aici.

“Din liceu eram destul de hotӑrâtӑ sӑ vin aici la facultate. Auzisem multe lucruri bune despre Universitatea de Artӑ de aici. Apoi lucrurile s-au întâmplat cumva organic. Sunt ilustratori foarte buni în Cluj. Pe câţiva îi cunosc, şi de fiecare datӑ e o placere sӑ vӑd la ce proiecte mai lucreazӑ, ce au mai publicat; e şi bine sӑ ai cu cine purta discuţiile mai practice legate de colaborӑri, unde gӑseşti anumite materiale, cum au rezolvat anumite probleme tehnice.” 

Un proiect drag ei este ilustrarea unor ateliere şi birouri de lucru. Lucrând acum ceva vreme ca şi Graphic Designer şi neavând mult timp la dispoziţie pentru proiecte personale, şi-a creat obiceiul de a desena zilnic câte un spaţiu de lucru în care i-ar face placere sӑ lucreze. Nu dupӑ mult timp a decis sӑ lucreze pe cont propriu şi sӑ se concentreze mai mult pe ilustraţie. Arta i-a schimbat modul de percepere a lucrurilor şi a ajutat-o sӑ înţeleagӑ motivul pentru care îi plac şi nu îi plac anumite lucruri. Cât despre participӑri şi expoziţii o lӑsӑm pe ea sӑ ne spunӑ ce, cum şi când.

“Cea mai recentӑ expoziţie a fost anul trecut, în cadrul Festivalului de Literaturӑ de la Berlin, în cadrul Graphic Novel Day. Cu sprijinul ICR Berlin, am participat la un panel (o discuţie) şi o expoziţie de grup în care am prezentat Ţara Desenatӑ, un compendium de Banda Desenatӑ realizat cu sprijinul Centrului Cultural German din Cluj. Fac parte din comiXconnection, un proiect al Muzeului Culturilor Europene din Berlin, care avea ca scop realizarea de legӑturi între autorii de bandӑ desenatӑ din Europa de Est. Lucrӑrile artiştilor au fost expuse în Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Ungaria, România, Slovenia. Am mai participat la mai multe expoziţii în Polonia şi România. Am participat cu o bandӑ desenatӑ şi la Book of George la Festivalul de Bandӑ Desenatӑ de la Angoleme, şi am avut benzi desenate publicate în reviste din Romania (în special Glorioasa Fanzina şi Revista Comics, Decat O Revistӑ, Tataia), Polonia, Franţa şi USA.”

Source: https://www.behance.net/gallery/15177479/Variations-on-a-studio

Un proiect de-al Alexandrei despre care mai vreau sӑ vӑ povestesc se numeşte “Te-rarum”. Pe lângӑ artӑ, Alexandra iubeşte natura. De curând i-am fӑcut o vizitӑ şi am avut plӑcerea sӑ vad unde lucreazӑ artista. Nu ai cum sӑ nu observi plantele pe care le îngrijeşte cu mare drag. Ei bine, despre asta este vorba şi în Te-rarum. În perioada în care munca îi ocupa o mare parte din timp, Alexandra şi-a construit propria naturӑ. La început a realizat copaci din muschi viu, cules de afarӑ, iar mai apoi din muşchi uscat şi vopsit. Cu timpul a folosit şi alte materiale pentru realizarea lor incluzând şi personaje.

Source: https://www.facebook.com/Te-rarum-1381109042133694/photos/

Sӑ revenim acum la proiectul “Revin în 5 minute”

“Revin in 5 Minute e un proiect pe care l-am început cu Diana Meseşan, o prietenӑ care e jurnalistӑ şi fotografӑ, din Bucureşti. Tot voiam de multӑ vreme sӑ începem un proiect împreunӑ, care sӑ ne dea şi un pretext sӑ ţinem legӑtura şi sӑ colaboram. Povesteam la un moment dat despre tema escapismului, despre cum "evadam" fiecare din viaţa cotidianӑ. De exemplu, pe mine mӑ ajutӑ sӑ îmi imaginez un atelier ideal sau un spaţiu de lucru. În cadrul proiectului Diana face interviurile şi fotografiile, şi eu mӑ ocup de ilustraţii. Ideea era sӑ fie şi un spaţiu pentru noi sӑ experimentӑm într-un mod în care nu am putea dacӑ lucram pentru un client sau sef. Între timp am luat o pauzӑ cam mare de la proiect, dar acum am reînceput sӑ lucrӑm la Revin în 5 minute. În momentul de faţӑ ne redefinim puţin conceptul de bazӑ. Am început sӑ integrӑm şi inregistrari audio iar pe viitor o sӑ inserӑm şi animaţie.” 

Source: http://revinin5minute.com/

Mai multe lucrӑri semnate Alexandra Gavrilӑ gӑsiţi aici.
Back Published 20 Oct 2016 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose