Ada Muntean – “În artă nu există niciodată o singură soluţie.”

Creativitate / by Adelina Campean

Ada Muntean, artista despre care o sӑ vӑ povestesc astӑzi, este un nume destul de cunoscut Clujului prin activitatea ei curatorialӑ, dar şi pentru lucrӑrile pe care le realizeazӑ cu mare pasiune. Fire deschisӑ şi mereu într-o continuӑ cӑutare, Ada s-a format în şcoala de la Cluj. De graficӑ s-a îndrӑgostit cam prin gimnaziu, şi de atunci a continuat cu acest domeniu, absolvind Universitatea de Artӑ şi Design din Cluj-Napoca. Mai nou este pasionatӑ de mixed media şi de fotografie. 

Clujeancӑ la origini, arta şi-a fӑcut loc în viaţa ei cam pe când avea 11 ani. Mai precis în momentul în care un artist, prieten de familie, i-a spus cӑ are talent. 

“Când intri în atelierul unui artist, şi aici mă refer la un artist cu adevărat bun, pătrunzi, practic, în universul lui. Iar universul lui m-a făcut să-mi doresc şi eu un univers al meu. Ce m-a atras la acest domeniu a fost posibilitatea de a mă exprima liber. Fără oprelişti şi fără formule prestabilite. În artă nu există niciodată o singură soluţie. E căutare, descoperire şi regenerare. Şi îmi dau seama acum, după atâţia ani, că practic am găsit prin artӑ calea de a-mi satisface mereu dorinţa de schimbare şi de a-mi reconfigura coordonatele. A devenit ca respirația.” 

Condiţia umanӑ, amintirile şi trecutul, stӑrile prin care a trecut şi prin care trece, sunt doar câteva surse de inspiraţie. Lucrӑrile astistei sunt “oglinzi ale unor etape din viaţӑ”. În fiecare moment important din viaţa ei, sau când conştientizeazӑ ceva pe plan personal, Ada creazӑ. Prin artӑ nu realizeazӑ un jurnal vizual, ci mai degrabӑ, redӑ plastic anumite constatӑri personale. Una dintre stӑrile principale pe care le insereazӑ în lucrӑrile ei este durerea.

“ Timpul e o iluzie de multe ori. Fiecare amintire retrăită, o încarci cu energia prezentului, ce e întotdeauna diferită. Nu e o rememorare anostă a unui fapt împlinit și trecut. Mi-am retrăit viața de mai multe ori în fața șevaletului, reluând niște amintiri și retrăindu-le la nivel mental, și de fiecare dată am descoperit și înțeles altceva. Nu e o dezgropare frustrată a trecutului, ci doar o încercare de înțelegere mai completă a rezultatului pe care îl generează prezentul. Îmi dau seama cӑ doar atunci când sufӑr, sau când nu mӑ simt bine, eu atunci am inspiraţie şi poate cӑ e un pic de masochism, dar în momentele când sunt conştientӑ ca sufӑr încerc sӑ transform durerea în artӑ. Mӑ mai intereseazӑ foarte mult relaţia sinelui cu exteriorul în societatea contemporanӑ şi toate presiunile pe care societatea le face asupra individului.”

Îmbinând fotografia cu mixed media, seria "Self" este, aşa cum dezvӑluie şi titlul, o mӑrturisire şi un proces de explorare şi de eliberare a sinelui. O altӑ serie a artistei, intitulatӑ “Soft Hollow”, ne introduce în artificialul societӑţii contemporane. Imagini din cele douӑ serii gӑsiţi mai jos.

"Self e cea mai nouă serie, încă doar un început. S-a dezvoltat foarte organic și intuitiv, fiind în strânsă conexiune cu tensiunea pe care am avut-o mereu de a mă accepta ca om, ca femeie, de a mă împăca cu propria-mi identitate. E un act confesiv direct și sincer, ironic pe alocuri. Am devenit în ultima perioadă foarte acidă cu propria-mi persoană. Mă aflu cred într-un punct în care îmi trag o linie la ce am trăit și făcut până acum și mă reconsider. Și nu e deloc un proces lin și ușor."

Aşa cum vӑ spuneam şi în primele rânduri, pe lângӑ activitatea artisticӑ, Ada are experienţӑ şi cu partea curatorialӑ. A devenit curator mai mult din dorinţa de a promova arta plasticӑ şi de a valorifica lucrӑrile unori artişti cu potenţial. 

“Pe curator îl vӑd mai mult ca pe un teoretician, iar eu sunt în primul rând artist. În același timp văd postura de curator ca pe o cale posibilă de a intermedia stări, prin realizarea cadrului de materializare a dialogului vizual ce se stabilește în circuitul artist – lucrare – privitor - artist. Abordarea mea vine din postura practicianului, în definitiv, și mai puțin dinspre partea teoretică, întrucât sunt omul care în primul rând vrea să dea formă, vrea să materializeze ceea ce gândește, și nu să explice. Consider că arta și cultura în România nu sunt promovate aproape deloc, iar deznădejdea care m-a cuprins așteptând să se întâmple ceva pozitiv fără un rezultat concret, m-a făcut să realizez că dacă vreau să obțin ceea ce îmi doresc trebuie să am curaj și să acționez independent. Și să îmi asum deopotrivă succesul sau eșecul acțiunilor mele. De asemenea simt că mă îmbogățesc uman și profesional să fiu conectată cu alți artiști în diverse proiecte, să le aflu și să le studiez procesul de lucru, plăcerile, temerile, obsesiile. E incitant să pătrunzi în universul altui om și să afli o altă cale de “a fi.” “

Lucrarea de mai sus se numeşte “Decision” si este o lucrare sugestivӑ a ceea ce înseamnӑ Ada Muntean. Decision face parte din seria Interfaces, serie expusӑ la Galeria Visual Kontakt Ulm în 2013. Dar sӑ o lӑsӑm pe Ada sӑ ne povesteascӑ câte ceva despre lucrare.

“Lucrarea atacă unul din cele mai importante puncte din viața mea și cred eu cӑ şi din viaţa multor oameni și anume lupta dintre ceea ce simți și ceea ce raționalizezi. Conflictul care apare uneori între inimă și creier, între afect și rațiune, în luarea unor decizii. E mereu pendularea între ceea ce e corect și ceea ce îmi place, conflictul între “trebuie” și “vreau”, între ceea ce vor alții de la mine și ceea ce vreau eu în primul rând de la mine. Tehnica aleasă e cărbune pe hârtie, lucrarea fiind realizată într-o manieră figurativă de tip realist. Compoziția se dorește un dialog formal și conceptual între acești doi poli existențiali opuși, simbolizați de organele cele mai importante din corpul uman. Decision este o confesiune asupra unor insecurități personale și în același timp o acceptare conștientă a condiției mele de natură volatilă și oarecum instabilă. Simbolizează conflictul interior pe care l-am avut mereu începând din perioada adolescenței și pe care probabil îl voi avea toată viața.”

Având o experienţӑ destul de vastӑ cu galeriile şi cu artiştii din strӑinӑtate, Ada considerӑ nivelul artistic din Cluj, unul destul de ridicat. Cât despre experimentarea în artӑ, aceasta este vitalӑ pentru un artist.

”Experimentarea e practic legatӑ de joacӑ şi descoperim lucruri noi şi jucându-ne. Uneori e o acţiune conştientӑ iar alteori e o cӑutare. E important sӑ experimentezi pentru cӑ gӑseşti noi metode de exprimare. Artiştii, cu precadere, au dorinţa de a se reinventa şi atunci, experimentul e crucial. Practic treci la o nouӑ etapӑ.” 

Mai multe lucrӑri semnate Ada Muntean puteţi gӑsi aici.
Back Published 09 Sep 2016 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose