ASTĂZI NE PLIMBĂM PE MALURILE “SOMEȘ 2021”. ÎN CLUJ-NAPOCA

Experiente / by Adelina Campean

Dacӑ a fost weekend, am ieşit la plimbare. Nu oriunde şi nu oricum. În weekend-ul trecut(13-14 august) malurile Someşului şi parcurile aferente au prins viaţӑ şi au oferit clujenilor tot felul de activitӑţi. Am ascultat muzicӑ bunӑ, ne-am dat cu barca lui Blajin, ne-am clӑtit ochii cu artӑ urbanӑ şi ne-am relaxat în hamacele “cosy”, puse la dispoziţie de cӑtre organizatori. CooltUrban,The Spot Cosy Hostel, Asociaţia AltArt, Urbannect, Jazz in the Park şi mulţi alţii, le-au amintit clujenilor cӑ existӑ viaţӑ pe Someş. Activӑrile respective fac parte din proiectul “Someş 2021. Sunt Riveran!”. 

Una dintre aceste activӑri a avut loc în Parcul Feroviarilor, un parc nefolosit de foarte mult timp şi care, pentru foarte multi clujeni e doar un parc închis. Asociaţia AltArt s-a decis sӑ-l redea comunitӑţii clujene prin proiectul Artizen. Artizen şi-a luat numele din “artis” şi “citizen” şi practic este un proiect pe activitӑţi culturale şi artistice, cu şi pentru cetӑţeni.

“Someş 2021 este un proiect susţinut de mai multe organizaţii producӑtoare cluturale din Cluj. Este şi pentru susţinerea candidaturii oraşului la titlul de Capitalӑ Culturalӑ Europeanӑ, dar cu atât mai mult este un proiect care aratӑ potenţialul Someşului întru revitalizare socialӑ. Someş 2021 este pentru a arӑta potenţialul Someşului ca şi spaţiu de desfӑşurare a unor activitӑţi culturale, artistice, sociale. În cadrul acestuia avem proiectul Artizen. Noi am ales Parcul Feroviarilor şi zona de întâlnire a Someşului cu Parcul Feroviarilor. Parcul Feroviarilor are 5,3 hectare, este al doilea cel mai mare parc şi a avut o traiectorie foarte zbuciumatӑ. A fost lӑsat în paraginӑ de cӑtre Regionala CFR, dupӑ care a fost preluat de Clubul CFR, iar apoi de cӑtre Primӑria Cluj-Napoca. Acum o sӑ înceapӑ o serie de consultӑri despre cum sӑ se refacӑ acest parc ca sӑ reintre în circuitul social. Altart, chiar acum şapte ani, a fӑcut un proiect despre ce se poate face în parc. Iar pe viitor, reţelele de parteneriate care se formeazӑ, oamenii care se cunosc, aceştia sigur o sӑ genereze noi proiecte în continuare şi la fel, şi noi intenţionӑm sӑ continuӑm colaborarea cu oamenii pe care i-am cunoscut.” (István Szakáts- AltArt)

În cadrul Artizen, Blajin a construit pe malul ce leagӑ Someşul de Parcul Feroviarilor, o barcӑ, o instalaţie din lemn şi metal. “Îmbarcare / Paper Boat on Someş”, aşa cum se numeşte instalaţia, a oferit vizitatorilor şansa de a se aşeza pe bӑncuţa din interior şi de a se relaxa. Stând spate în spate, între participanţi s-a creat un echilibru şi o conexiune, prin simplul fapt cӑ se aflau în acelaşi mediu.

“Este o instalaţie pe apӑ, în premierӑ. Blajin a venit cu acest concept. O barcӑ. Iniţial, el voia sӑ o instaleze pe plaja din Grigorescu dar, pânӑ la urmӑ, l-am convins sӑ o facem aici, mai ales ca şi celelalte activitӑţi se ţin tot aici. În demersul sӑu artistic general, tema asta de împӑcare, de oameni care se uitӑ în direcţii diferite a mai apӑrut şi când a fӑcut pe malul Someşului o hintӑ. E o idee frumoasӑ când oamenii folosesc practic acelaşi lucru, dar se uitӑ în direcţii diferite. Poţi observa care sunt ritmurile lor, cum se îmbinӑ ritmurile, cum pot sӑ se întâlneascӑ în acelaşi ritm. “ (István Szakáts- AltArt)

Tot în cadrul Artizen, cei de la Reactor ne-au trimis într-un fel de treasure hunt, dar puţin mai diferit. “Cӑlӑtorie. Fragmente. Realitӑţi.”, realizat de Doru Taloş şi Alexa Bӑcanu, are la bazӑ poveşti spuse de locuitorii din zona Parcul Feroviarilor, poveşti mai puţin ştiute. Pe baza unei hӑrţi am explorat diverse capitole. Amplasate în cinci locaţii ale parcului, zonele în care se putea asculta povestea(în fiecare loc altӑ poveste) erau amenajate ca posibile sugestii pentru reamenajarea parcului. Bӑtrâna, Povestea, Rugaciune, Zâmbet şi Era sunt cele cinci staţii ale cӑlӑtoriei.  

Parcul Feroviarilor a avut parte şi de un performance semnat Zeljka Blaksic. ”Through active range of motion, we come through” are la bazӑ mişcӑri de dans, iar ca scop, “performance-ul angajează simbolurile acestor activități fizice pentru a stimula zone active sau pasive ale Parcului Feroviarilor.” (AltArt)

Mai multe activitӑţi ce au avut loc la Artizen în Parcul Feroviarilor gӑsiţi aici

Într-o altӑ zonӑ de lângӑ Someş, în cartierul Grigorescu,CooltUrban şi The Spot Cosy Hostel sunt puşi pe artӑ stradalӑ. Aşa cum le stӑ lor bine. Evenimentul lor se numeşte “Cool&Cosy Sunday”. Tentant nu? Iatӑ şi explicaţia:

“Cool and Cosy Sunday. Am gândit acest eveniment ca un concept de relaxare. L-am gândit împreunӑ cu prietenii noştri de la The Spot Cosy Hostel. Ei fiind cosy iar noi cool, a ieşit Cool and Cosy ca sӑ le îmbinӑm pe amândouӑ. Evenimentul face parte din proiectul "Someş 2021.Sunt riveran!". Ne-am alӑturat celorlalţi producӑtori de evenimente cu scopul de a anima puţin Clujul. Dat fiind cӑ oraşul nostru candideazӑ pentru Capitala Europeanӑ a Culturii, am zis sӑ celebrӑm momentul, legându-ne de elementele principale ale candidaturii şi anume Someşul. Someşul o sӑ fie unul dintre cele “n” focus-uri pe care le va avea proiectul acesta şi, cumva noi, toţi cei implicaţi, ne-am gândit sӑ-l activӑm şi sӑ-l readucem în atenţia publicului. Prin acţiunile de pe Someş, în primul rând se activeazӑ diferite zone care nu sunt foarte cunoscute, ca de exemplu Parcul Armӑtura şi Parcul Feroviarilor. Pe toate malurile Someşului se organizeazӑ fel de fel de evenimente, dar cu siguranţӑ o sӑ continuӑm sӑ facem evenimente pe Someş şi pe viitor.” (Marcel Pîrvu-CooltUrban)

Pe ritmurile puse de Alex-One, iar apoi pe melodiile celor de la The Glass Fish, Sys şi Nick (o parte din echipa V-light) au încântat trecӑtorii cu arta lor. Lângӑ ei, un alt artist deja cunoscut publicului clujean realizeazӑ, aşa cum spune şi Marcel Pîrvu, universuri paralele. 

“Avem câţiva artişti care picteazӑ, printre care şi Sys. Un alt artist este Zoli, care gândeşte şi regândeşte universuri paralele. Zoli interpreteazӑ tot ce înseamnӑ spaţiul cosmic, în propria lui imaginaţie. Astӑzi lucreazӑ deja la un alt nivel, la o scarӑ mai mare. Noi îl susţinem ca întotdeauna. Alt artist e Nick, colegul lui Sys de la V-light. Aşa cum ne-am obişnuit, încercӑm sӑ susţinem artiştii aflaţi la început de drum.” (Marcel Pîrvu-CooltUrban)

Cool&Cosy Sunday nu se opreşte aici. În weekendul ce urmeazӑ îi puteţi gӑsi în Parcul de la Iulius. 
Back Published 20 Aug 2016 Experiente
0 comments
Choose a cover
Choose