CooltUrban Preview - Street Art acvatic și concert CTC la înălțime

Experiente / by Adelina Campean

Despre Festivalul CooltUrban probabil deja ati aflat destul de multe. Dacӑ nu, iatӑ câteva informaţii. Aflat la a treia ediţie, CooltUrban este un festival de culturӑ urbanӑ, în care publicul va avea parte de artӑ stradalӑ, dans, muzicӑ, workshop-uri şi multe alte activitӑţi. Anul acesta, festivalul se va ţine între 27 şi 29 mai, în Parcul Central din Cluj-Napoca, zona Casino. CooltUrban s-a nӑscut practic dintr-o discuţie între prieteni, unii dintre ei fӑcând parte din mişcarea underground a street art-ului clujean. Marcel Pîrvu, organizatorul festivalului, a aflat atunci cӑ este foarte greu pentru grafferi şi nu numai, sӑ iasӑ în faţӑ şi s-a decis sӑ facӑ ceva pentru ai susţine. 

“Am decis iniţial sӑ pornim un proiect pilot, fӑcut cu o echipӑ mai restrânsӑ. Am zis sӑ încercӑm sӑ vedem ce iese. Oamenii care au participat au fost mulţumiţi şi încântaţi, la modul cӑ uite, face cineva ceva pentru noi. De la feedback-ul pozitiv pe care l-am primit am zis sӑ mergem mai departe. Anul trecut am intrat pe mai multe activitӑţi urbane şi a fost mult mai amplӑ mişcarea faţӑ de prima ediţie. Anul acesta o sӑ avem şi mai multe activitӑţi. Fiind şi ideea din spatele proiectului, ne propunem sӑ ajungem foarte mult şi la publicul neiniţiat, la acele persoane care încӑ nu ştiu ce înseamnӑ street art-ul. Un fel de awareness, astfel încât oamenii sӑ înţeleagӑ ce se întâmplӑ şi sӑ nu se mai facӑ acele confuzii între street artişti şi vandali. Anul acesta ne aşteptӑm sӑ fie foarte multӑ lume prezentӑ din mişcare. B-Boys, grafferi, skateri şi aşteptӑm ca invitaţii sӑ facӑ un show de excepţie.”(Marcel Pîrvu)

Dacӑ în ediţia anterioarӑ a existat un concurs pentru grafferi, anul acesta clujenii vor avea parte de o demonstraţie din partea unor artişti aleşi cu atenţie în urma unui call. S-au înscris peste 30 de artişti din toatӑ ţara iar şase dintre ei vor avea ocazia sӑ-şi etaleze talentul pe panourile CoolUrban. Panourile vor fi amplasate mai apoi în locaţii în care privitorii se vor putea bucura de prezenţa lor.

Cu toate cӑ festivalul începe în data de 27 mai, organizatorii ne-au oferit un mic preview înainte de marele eveniment. Ca sӑ se ştie cӑ, CooltUrban nu e doar simplu festival ci este o adevӑratӑ mişcare urbanӑ. 

Preview-ul CooltUrban a început cum nu se poate mai bine. Pe o strӑduţӑ care la prima vedere pare destul de tristӑ, a rӑsӑrit un perete de mari dimensiuni foarte colorat şi vesel, la ora actualӑ fiind cel mai mare perete desenat din Cluj-Napoca. Peste 160 mp. Vinovaţii? Sys şi echipa lui. Mereu îndrӑgostit de culoare, Sys a participat şi la ediţia de anul trecut a festivalului şi se declarӑ absolut fericit sӑ lucreze din nou cu echipa CooltUrban. Clӑdirea desenatӑ de echipa de grafferi aparţine de Cluj Business Center, pe acoperişul cӑreia cei de la CoolUrban împreunӑ cu bӑieţii de la Stamina au organizat un party de zile mari. Dar despre asta am sӑ vӑ povestesc imediat. Clӑdirea ce tocmai a prins culoare adӑposteşte ţevile de apӑ ce alimenteazӑ complexul de birouri. Aşa cӑ, Sys s-a gândit sӑ facӑ din peretele imens un acvariu populat cu tot felul de elemente. Meduze, ţestoaste şi peşti plini de personalitate. Dacӑ te uiţi mai cu atenţie poţi observa inclusiv o ladӑ de comori. Plinӑ, bineînţeles.

“Când am vorbit cu Marcel despre proiect nu ştiam despre ce perete era vorba. Iniţial m-am speriat pentru cӑ nu ma aşteptam sӑ fie aşa de mare. Am avut mânӑ liberӑ pentru desen şi mӑ gândeam sӑ fac ceva user friendly pentru toatӑ lumea. Aşa cӑ m-am gândit sӑ fac un acvariu şi sӑ-l pun într-o altӑ luminӑ faţӑ de cum a fost vӑzut pânӑ acum. Împreunӑ cu echipa (Shpe,Plant şi One), am reuşit sӑ scoatem un rezultat mai bun decât ne aşteptam într-o sӑptӑmânӑ şi ceva. Faptul cӑ este cea mai mare suprafaţӑ desenatӑ din Cluj, pentru noi înseamnӑ mult. De aici încolo dӑm startul la suprafeţe şi mai mari. Eu unul, abia aştept sӑ-l vadӑ cât mai multӑ lume. Sper sӑ vadӑ cine trebuie şi sӑ prindӑ curaj sӑ se aventureze în a da culoare pereţilor din Cluj, pentru cӑ sunt atât de gri şi de palizi încât meritӑ un pic de culoare. Anul acesta, faţӑ de anul trecut, nivelul artiştilor care vor participa la demonstraţia CooltUrban o sӑ fie mult mai mare şi sper sӑ vedem cât mai multe desene spectaculoase.” (Sys)

Peretele nu pleacӑ nicӑieri. Aşa cӑ, fie cӑ e înainte sau dupӑ festival, eu una zic cӑ meritӑ sӑ-l vedeţi. Şi acum sӑ mergem pe acoperiş, unde party-ul CooltUrban e pe care sӑ înceapӑ. Aranjat primitor, acoperişul se umple de lume. Lume bunӑ zic eu. Muzicieni, artişti urbani, It-işti şi nu numai, toţi socializeazӑ şi se simt bine pe track-urile puse de Dex şi Dodo. Lumea zâmbeşte şi parcӑ începe sӑ uite de frigul de afarӑ. Printre invitaţi se iveşte şi Blanilla, Dj-ul clujean despre care nu cred cӑ mai are rost sӑ vӑ povestesc. Na Cultura îşi face apariţia în faţa scenei. O surprizӑ plӑcutӑ pentru invitaţi. Lumea îi aplaudӑ şi vor mai mult dupӑ ce aceştia îşi terminӑ reprezentaţia. Doar cӑ, pe scena apare o nouӑ surprizӑ. Este vorba de trupa C.T.C., un nume mare pe scena de Hip Hop din România.

Apariţia lui Vlad Dobrescu, a lui Doc, Deliric şi a lui Dj Paul au fӑcut lumea sӑ se apropie şi mai tare de scenӑ. Aplauzele şi mâinile ridicate în aer fac atmosfera de pe acoperiş sӑ fie incendiarӑ. Invitaţii cântӑ împreunӑ cu artiştii, danseazӑ, sar, fac fotografii sau filmeazӑ. Fiecare vrea sӑ aibӑ o amintire de la Party-ul CooltUrban. Chiar dacӑ C.T.C. şi-au încheiat concertul, lumea încӑ se distreazӑ. Exact aşa cum trebuie sӑ se întâmple. C.T.C. vor concerta şi în cadrul festivalului din Parcul Central. Pe lângӑ C.T.C., pe scena CooltUrban vor urca Omu Gnom, Nopame, Blanilla, K-lu &Sauce şi mulţi alţii.

Pentru doritori, programul festivalului precum şi alte informaţii le gӑsiţi aici.
Back Published 25 May 2016 Experiente
0 comments
Choose a cover
Choose