Launloc - Casӑ, Atelier şi Galerie

Creativitate / by Adelina Campean

Launloc a luat naştere în Cluj-Napoca la începutul anului 2015 când Kero şi Ocu au avut ideea de a transforma un spaţiu în casӑ, atelier şi galerie. Aflat iniţial pe strada Traian, în fosta fabricӑ de pâine, Launloc s-a mutat recent într-o altӑ locaţie, mai boemӑ, pe strada Emil Racovitӑ la nr.55. Pentru a inaugura noua clӑdire, s-au hotӑrât sӑ deschidӑ o expoziţie de grup cu toţi artiştii casei: Kero, Ocu, Matei Ţigӑreanu, Andrei Sclifos, Şerdean Ionuţ şi Radu Pandele.

“Conceptul Launloc a pornit de la premisa de a transforma casa în atelier şi atelierul în galerie. Ideea era sӑ reunim cele trei universuri ale artistului: casa, atelierul şi galeria. Am încercat o primӑ fazӑ pe Traian dar a trebuit sӑ plecӑm de acolo şi aşa am ajuns aici, pe Racoviţӑ. Conceptul de live and work studio este ceva obişnuit în rândul artiştilor din afara ţӑrii. Am încercat sӑ-l aducem şi la noi sau cel puţin sӑ-i inspirӑm şi pe alţii sӑ facӑ lucrul acesta. În mare parte din România, lumea e obişnuitӑ sӑ se plângӑ cӑ nu se întâmplӑ, cӑ nu este, cӑ nu se poate sau cӑ nimeni nu face ceva. Pânӑ la urmӑ tu trebuie sӑ te ajuţi şi sӑ te reinventezi sau sӑ-ţi creezi oportunitӑţi. Launloc merge pe filosofia do it yourself. Cred cӑ România este pregӑtitӑ pentru astfel de schimbӑri de mentalitate cât şi pentru a le pune în practicӑ .” (Kero)

Launloc este o comunitate în care lucrurile curg de la sine. Bazatӑ pe libertatea de exprimare şi pe sinceritate, aduce un vibe “fresh” pe scena artisticӑ din Cluj-Napoca şi nu se limiteazӑ doar la street art. Prin expoziţia Launloc se încearcӑ ieşirea din conceptul clasic de galerie şi se promoveazӑ libertatea şi transparenţa lucrӑrilor. 

Dar, sӑ cunoaştem puţin artiştii.

Despre Kero sunt sigurӑ cӑ deja aţi auzit. Este unul dintre artiştii de bazӑ ai street art-ului iar lucrӑrile lui înfrumuseţeazӑ de ceva vreme pereţii din România.

“Nu mӑ încadrez într-un tipar sau cel puţin îmi ofer libertatea de a experimenta diverse medii şi tehnici. În orice aş face, încerc sӑ transmit o stare sub formӑ de energie. Îmi place foarte mult sӑ fac graffiti şi street art. De-a lungul timpului am înţeles de ce am ajuns sӑ fac asta şi nu altceva . În street art lucrurile stau puţin diferit decât în lumea artei în care mulţi artişti tind spre arta de obiect. Adicӑ creazӑ un obiect ce poate fi valorificat în scopuri materiale sau de altӑ naturӑ. În schimb, street art-ul sau arta în spaţiul public, se apropie mai mult de originile artei sau de primele forme de exprimare artisticӑ ale omului. Aici ajungem la definiţia graffiti-ului din dictionar, cu referinţӑ directӑ la picturile rupestre care au la bazӑ nevoia de comunicare indirectӑ. Oamenii aveau o idee sub formӑ de informaţie şi o transmiteau celorlalţi. Erau un fel de tranzistor al unei energii pe care o dӑdeau mai departe, gratis pentru toatӑ lumea. Important este sӑ fie transmis mesajul. În societatea zilelor noastre e necesar sӑ împaci şi capra şi varza” 

Lucrӑrile lui Matei Ţigӑreanu reflectӑ un univers interior şi fac trimitere la un context mai abstract al lumii din jur. Universul lui Matei este un mod de a filtra lumea prin prisma personalitӑţii proprii şi practic este inspirat din viaţa de zi cu zi.

“Încerc sӑ fiu cât mai flexibil şi cât mai deschis. Am realizat cӑ ceea ce fac în artӑ e strict legat de viaţa mea şi atunci nu pot sӑ controlez direcţile în care merge arta pe care o fac. Din câte am observant, publicul a reacţionat bine în ceea ce priveşte expoziţia. Se aşteptӑ de ceva vreme în Cluj un spaţiu în care sӑ se strângӑ oameni care sunt pe acelaşi film şi care sӑ meargӑ pe aceaşi direcţie. În Cluj existӑ mulţi artişti stradali. Potenţial este dar din pӑcate nu existӑ proiecte care sӑ punӑ în valoare acest lucru sau sunt foarte puţine. ”

Şerdean Ionuţ se axeazӑ pe studiul oamenilor şi interacţiunea dintre aceştia, vӑzutӑ prin prisma umorului sec şi a sarcasmului.

“În ultima perioadӑ am fӑcut lucrӑri unde în prima parte nu m-am concentrat pe redarea figurativului. Am început cu un backround, cu pete de culoare, iar în background-ul rezultat am dat atenţie ideii de a gӑsi în non-figurativ ceva figurativ. Pot spune cӑ lucrӑrile au fost fӑcute pe "layer-e". Deseori folosesc o tehnicӑ mixtӑ iar mediile în care lucrez diferӑ între picturӑ, street art sau tattoo. Consider cӑ un lucru ce mӑ defineşte este realizarea unor personaje bizare. Îmi place sӑ mӑ joc cu perspectiva şi sӑ pun obiecte într-un context nefiresc. ”

Andrei Sclifos este din Chişinӑu. La fel ca şi pe ceilalţi artişti din crew-ul Launloc, îl defineşte libertatea. Pentru el Launloc înseamnӑ “oameni faini la un loc”. Seria de lucrӑri expusӑ e despre refugii, picturile lui ducând cu gândul spre locuri adânci în care te poţi retrage indiferent de motiv.

“Caut o libertate cât mai mare de exprimare şi m-am tot întrebat unde sӑ o gӑsesc. M-am gândit la copilaria de la ţarӑ când eram cel mai liber. Şi am ales culorile de bazӑ prin care am încercat sӑ redau gesturi reduse la abstract. Aşa am creat locuri în care oarecum ai vrea sӑ te ascunzi. A fost foarte fain sӑ punem evenimentul în mişcare şi sӑ vedem cum se construieşte din ideile tuturor. Oamenii sunt foarte faini. Kero e Tata Kero. Când mӑ gândesc la Ocu îmi vine în minte cuvântul oglindӑ, Matei e prietenul prietenilor pentru cӑ pânӑ la urmӑ ne-a unit pe toţi. Pe Radu l-am cunoscut recent şi pot spune cӑ este un om plin de idei. Iar Ionuţ e the boss.”

Ocu este o artistӑ ce se concentreazӑ pe autocunoaştere şi care foloseşte diferite medii de exprimare. A colaborat cu Kero pentru diverse proiecte de street art iar Launloc este pentru Ocu un proiect de suflet. Cu atât mai mult cu cât a pus bazele acestui concept împreunӑ cu Kero. 

“ Modul în care suntem formaţi de cӑtre societate ca şi indivizi nu defineşte ceea ce suntem în esenţӑ. Consider cӑ orice om din societatea asta nu se cunoaşte cu adevӑrat. Avem gânduri, idei sau automatisme pe care le considerӑm ale noastre dar de fapt nu sunt. De aici am ajuns la ideea de “you're not yourself” care m-a dus la tripul cu oglinda! Îmi place sӑ încerc diferite medii şi tehnici. Încerc sӑ nu îmi pun singurӑ limite, important e sӑ gӑsesc cel mai potrivit mod de exprimare pentru ce vreau sӑ transmit. Lucrarea expusӑ în curtea casei “Launloc” e cerul şi pӑmântul, femeia şi bӑrbatul, capul şi picioarele. E unitate. Cred cӑ în momentul de faţӑ nu ne acordӑm destulӑ atenţie nouӑ înşine şi din pӑcate suntem prea legaţi de exterior.”

Sӑ vorbim puţin şi cu Radu Pandele. Radu abordeazӑ în lucrӑrile sale o filosofie proprie, numitӑ “mega pingpong”.

“Abordez mega pingpong (o filosofie și estetică semi-dadaistă subiectivă aplicabilă în toate formele de expresie) şi mai sunt şi muralist pentru bani. Propag, pe scurt, nihilism hedonist şi rebeliune față de realitatea impusă. Caut intens cea mai sinceră metodă de apropiere de suprafață (concept, tehnică și transpunere) plus expunere și încerc să mă detașez încet, de tot ce știu despre artă din surse exterioare. Mă relaxez, locuiesc și lucrez în spațiul ăsta din octombrie 2015. Fiind nou în Cluj, pentru mine a fost contextul optim în care puteam ateriza. Rareori simt nevoia de a ieși din casă.”
Back Published 26 Apr 2016 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose