BerlininClujinBerlin: călătorie culturală cu shortcut în Gara Mică din Cluj.

Experiente / by Adelina Campean

Gara Micӑ, atât de cunoscutӑ de către clujeni, s-a transformat în data de 23 octombrie în galerie de artӑ. Trenurile au sosit de data aceasta din Berlin, iar Gara Micӑ a fost invadatӑ în cel mai bun sens de lucrӑri de artӑ, de la picturӑ, la fotografie, instalaţie şi sculpturӑ. Cam tot ce vor iubitorii de artӑ sӑ vadӑ. Si chiar au vӑzut. În cadrul expoziţiei denumite BerlinînClujînBerlin, expun 29 de artişti. Avem artişti originari din Ucraina, Belgia, Albania, Polonia, Germania, Rusia şi care, trӑiesc şi lucreazӑ în momentul de faţӑ în Berlin. Sala a fost plinӑ de vizitatori care, dupӑ ce au admirat exponatele, s-au relaxat la o poveste la etajul locaţiei. 

Conceptul evenimentului a fost cu atât mai impresionant cu cât, la realizarea lui s-au implicat mulţi oameni optimişti şi sӑritori. Nu e uşor sӑ transformi o garӑ nefuncţionalӑ într-un spaţiu perfect pentru o expoziţie de artӑ. Ştefan Ioan Botiş şi Alexander Minor sunt fruntaşii acestui eveniment.

“În Berlin sunt foarte mulţi artişti clujeni şi mulţi clujeni expun în Berlin, dar nimeni din Berlin nu expune la Cluj. În Berlin locuiam într-un spaţiu unde artiştii trӑiesc şi lucreazӑ împreunӑ. Am fӑcut la un moment dat o expoziţie multiculturalӑ acolo şi ne-am gândit sӑ facem şi la Cluj. Una mai bunӑ. Artiştii au fost foarte entuziasmaţi şi aveau o dorinţӑ aparte de a face ceva. M-au inspirat. Cand ai un loc de unde sӑ-ţi iei energia, adicӑ de la aceşti oameni, normal cӑ se pot face multe.“( Ştefan Ioan Botiş)

Evenimentul nu are neapărat o temӑ. Singura temӑ, ca sӑ-i spunem aşa, e BERLINÎNCLUJÎNBERLIN.

"Fiecare artist expus a ajuns la o anumitӑ maturitate. Toţi au povestea lor şi nu are rost sӑ facem o expoziţie unde toatӑ lumea aratӑ aceiaşi chestie dar tratatӑ diferit. E o expoziţie interculturalӑ." (Ştefan Ioan Botiş)

Minor Alexander, ucrainean la origine, a adus la Cluj o instalaţie foarte de efect. Conceptul este legat de domeniu artei bine înţeles, dar sӑ-l lӑsӑm pe Ştefan Ioan Botiş sӑ ne spunӑ mai multe: 

"Alexander Minor are o instalaţie foarte simpaticӑ cu cinci prosoape. Deasupra fiecӑrui prosop este un mic text: ...artist, curator, colecţionar, sculptor, art dealer. Fiecare prosop în parte, în funcţie de cât de murdar este, aratӑ cu ce se ocupӑ persoana care-l foloseşte."

BerlinînClujînBerlin este prima expoziţie de acest gen din Cluj-Napoca. Este o expoziţie inedita şi cum arta nu are graniţe, sunt sigurӑ cӑ vom avea şi o continuare. Pânӑ una-alta, lucrӑrile din Gara Micӑ se pot vedea pânӑ în data de 30 octombrie.

Sasha Bandi Back Published 28 Oct 2015 Experiente
0 comments
Choose a cover
Choose