Fabrica de Pensule Cluj şi cele trei schimburi

Creativitate / by Adelina Campean

Ne-am îmbrӑcat în halate imaginare, ne-am eliberat mintea şi ne-am aventurat în cele trei schimburi de la Fabrica de Pensule. Schimburi artistice, bine înţeles. Împreunӑ cu pensula mea fotograficӑ, pӑşesc pe holurile primitoare şi colorate ale fabricii şi mӑ opresc mai întâi la Galeria Nano, unde, Elena Ilash expune o serie de selfie-uri puţin neobişnuite şi anume "Hairselfie".

"Pӑrul ne reprezintӑ individualitatea pânӑ şi în ritualurile magice. Materialitatea paradoxalӑ aacestor filamente nanometrice(practic lipsite de volum în sine, dar capabile sӑ capete dimensiuni considerabile împreunӑ) îi permite artistei sӑ creeze obiecte de artӑ provocatoare şi de un estetism rafinat." - Gabriel Marian(curator)

Şi cum Fabrica de Pensule are patru etaje, prefer sӑ iau liftul decât sӑ urc şi sӑ cobor scӑri. Şi ce credeţi? Surprizӑ! Dau de un lift galben cu un mic mesaj semnat de George Roşu. Lucrarea în sine poarta numele "The ups and downs of being an artist". Vӑ ţin puţin în suspans în legaturӑ cu mesajul din lift dar o sӑ-l vedeţi mai jos, printre fotografiile de la eveniment. Ca sӑ nu spunӑ lumea cӑ nu am profitat de oglinda imensӑ din lift, şi, în acelaşi timp cu gândul la "Hairselfie", îmi fac şi eu un selfie şi mӑ îndrept cӑtre urmӑtoarea expoziţie.

În Lateral ArtSpace, Moonassi, artist din Coreea de Sud, îşî prezinta proiectul "Draw a curtain". Ilustraţiile expuse sunt rezultatul gândurilor şi emoţiilor trӑite de artist în viaţa de zi cu zi. Una dintre preocupӑrile artistului este existenţa a douӑ personalitӑţi în aceaşi persoanӑ, a unui exterior şi a unui interior, a conexiunii dintre cele douӑ.

George Rosu - The ups and downs of being an artist

Ajungem încet încet şi la Galeria Sabot. Nona Inescu cu ale ei "Hands don't make magic" ne conduc într-o salӑ a mâinilor, a frunzelor şi a albastrului.

"Whimsical Adornments"  de Maria Balea îşi gӑseşte locul în Galeria Superliquidato. În seria cu pricina, artista redӑ o nouӑ utilitate obiectelor folosite, realizând un colaj palpabil, sculptural. Seria este deschisӑ spre interpretare oricӑrui doritor. 

Maria Balea - Whimsical Adornments

Şi cum în Fabrica de Pensule au ateliere foarte mulţi artişti, am urcat din nou pânӑ la etajul patru, unde, atelierul Irinei Dumitraşcu-Mӑgurean e deschis. Irina este o artistӑ a polaroidului, preferând un stil minimalist dar plin de mesaj. Fac câteva fotografii, şi cobor apoi în curtea fabricii unde îşi are cӑsuţa Galeria Plan B. Ne este prezentat actul I din "The sons and daughters of Brâncuşi. A family Saga". Se pare cӑ e seara mesajelor de efect. Pe perete stӑ scris mare mesajul artistului Ciprian Mureşan: "Când mâinile mele sculpteazӑ, mintea mea spalӑ vase."

Irina Dumitraşcu Mӑgurean

Expoziţiile prezentate mai sus au fost deschise în data de 9 octombrie şi le puteţi vizita pe majoritatea pânӑ la sfârşitul acestei luni la Fabrica de Pensule. Mai multe detalii aflati aici:

Maria Balea – Wimsical Adornments, Galeria Superliquidato, 9 octombrie-31 octombrie 

Elena Ilash – Hairselfie, Galeria Nano, 9 octombrie-29 octombrie 

Moonassi – Draw a curtain, Lateral ArtSpace, 9 octombrie – 22 octombrie

Nona Inescu - Hands don't make magic, Galeria Sabot, 9 octombrie - 15 noiembrie

The sons and daughters of Brâncuşi. A family Saga(Act I), Galeria Plan B, 9 octombrie - 5 noiembrie

Maria Balea - Whimsical Adornments

Irina Dumitraşcu Mӑgurean

George Rosu - The ups and downs of being an artist
Back Published 20 Oct 2015 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose