Colours of Cluj si Depozitul de filme

/ by Adelina Campean

Undeva dupӑ autogarӑ, într-o curte plinӑ de farmec, o mânӑ de oameni creativi readuc “culoarea” în viaţa clujenilor. Un panou vechi pe care mai demult erau afişe de film îmi croieşte calea spre una dintre locaţiile festivalului Colours of Cluj: Depozitul de Filme.

Sigla festivalului, nu ai cum sӑ nu o vezi. În loc de litera “o”, stӑ liniştitӑ o morişcӑ de vânt. Pӑcat cӑ nu bate vântul. Pe lângӑ muzicӑ şi voie bunӑ dau peste câţiva artişti ce rescriu cum ştiu ei mai bine povestea zidului din spate. Ceva mai departe, Alex Mora ţine un workshop de pinhole. Ma bucur cӑ tot mai multӑ lume e interesatӑ de aceastӑ tehnicӑ. Participanţii sunt entuziasmaţi de ceea ce învaţӑ şi se plimbӑ cӑutând cadrul perfect. Cu zâmbetul pe buze, normal. “Fotografia alb-negru, cea manualӑ, are un alt feeling”, îmi spun ei. Îi înţeleg perfect, îi las sӑ experimenteze şi mӑ aventurez puţin în grӑmada de filme lӑsate pe jos.

Pânӑ una-alta, iatӑ câteva fotografii de la eveniment. Şi aşteptӑm cu drag ediţia viitoare.
Back Published 19 Aug 2015
0 comments
Choose a cover
Choose