Altera[r]t

/ by Adelina Campean

Acum câteva zile fӑceam curat într-una din cutiile de depozitare şi nu mare mi-a fost surprinderea sӑ gӑsesc o groazӑ de fotografii pe care, mai demult le consideram fӑrӑ prea multӑ poveste. Aşa cӑ, m-am decis sӑ le dau puţin farmec şi viaţӑ şi, amintindu-mi cum pe vremuri îmi plӑcea la nebunie sӑ zgâriu şi sӑ pictez orice fotografie ce-mi cӑdea în mânӑ, m-am hotӑrât sӑ experimentez puţin. Am luat câteva bucâţi fotografii vechi, le-am spӑlat bine de tot şi am început sӑ le haşurez ca sӑ schimb forma subiectului iniţial, sӑ le dau o altӑ viaţӑ, un strop de dramatism şi o altӑ emoţie. Apoi am intervenit cu acrylic sau acuarelӑ(ce-mi cӑdea în mânӑ). Dupӑ ce s-au uscat şi le-am analizat mai bine, mi-am dat seama cӑ tocmai îmbinasem cele trei “elemente” ce le ţin aproape de sufletul meu: fotografia, grafica şi pictura. Şi uite aşa s-a nӑscut seria numitӑ Altera[r]t. Sper sӑ vӑ placӑ pentru cӑ experimentarea nu se opreşte aici :)
Back Published 09 Apr 2015
0 comments
Choose a cover
Choose