[Urban Creativity] “Cercul Întreg” şi spiritul de comunitate

Creativitate / by Adelina Campean

Pentru mulţi dintre noi, Clujul înseamnӑ acasӑ. Înseamnӑ un loc unde cӑutӑm tot felul de activitӑţi mai mult sau mai puţin creative care sӑ ne facӑ sӑ uitӑm de toate grijile posibile, un loc în care locuitorii acestui oraş devin cu anumite ocazii pe deplin liberi. Ca un oraş sӑ funcţioneze creativ şi cultural, e nevoie de o mânӑ de oameni dornici sӑ-l punӑ pe primul plan, oameni care gândesc în interesul locuitorilor încercând pe cât se poate sӑ-I aducӑ într-un întreg.

“Cercul Întreg”, cei despre care vӑ povestesc astӑzi, fac parte din aceasta categorie. Nu de puţine ori, plimbându-mӑ prin centrul oraşului, îi vedeam în pieţele Clujului fӑrӑ sӑ ştiu cine sunt. Cântau, se jucau cu tot felul de instrumente şi se simţeau liberi. Îi admiram. Din când în când li se alӑturau în joaca lor şi trecӑtorii. Cercul Întreg înseamnӑ în mare parte comunitate, culturӑ şi muzicӑ vie, aducând o contribuţie clarӑ Clujului. Am dat o fugӑ pânӑ la atelierul lor de la Fabrica de Pensule şi nu mare mi-a fost mirarea când am vӑzut pereţii spaţiului respectiv plini de instrumente, majoritatea construite şi recondiţionate de cel care ţine frâiele Cercului Întreg, Bogdan Octav Rakolcza şi care, împreunӑ cu colegii lui, oferӑ oraşului o abordare destul de diferitӑ în ceea ce înseamnӑ cultura tradiţionalӑ, cultura vie. Activitӑţile puse la îndemânӑ clujenilor se adreseazӑ în mare parte celor care vor sӑ-şi experimenteze latura liberӑ. De exemplu, poţi sӑ participi la un laborator ce se ocupӑ cu explora

“E cumva un soi de avangardӑ sau cel puţin aşa ne vede lumea, dar de fapt noi implementӑm nişte lucruri în muzicӑ, în dans, în joc, care erau cunoscute cu generaţii înainte. Capoeira originalӑ de exemplu, înseamnӑ dans, muzicӑ, teatru. E o artӑ atât de complexӑ şi e o provocare în acelaşi timp. E o formӑ de artӑ comunitarӑ care e diferitӑ de arta individualӑ unde cineva lucreazӑ la ceva anume şi prezintӑ finalul. Arta comunitarӑ e ceva pe care nici unul din membrii implicaţi, de unul singur nu o poate face. Doar în momentul în care se conecteazӑ mai mulţi oameni se poate face ceva. Exact asta încercam sӑ facem şi noi, sӑ conectӑm oamenii Clujului. Sӑ oferim unitate şi diversitate.”

Din câte mi-a povestit Bogdan, atelierul de percuţie are din ce în ce mai mulţi participanţi care vor sӑ cunoascӑ tainele ritmului. Prin ritm se creeazӑ un echilibru în care fiecare individ în parte se poate simţi în largul sӑu. Prin toate activitӑţile oferite, Cercul Întreg încearcӑ sӑ arate oamenilor cât de necesarӑ e libertatea, indiferent sub ce formӑ, şi de ce sӑ nu recunoaştem, altfel îţi trӑieşti viaţa dacӑ inserezi în ea, cât de puţin, cântecul şi joaca. “Energia de comunitate e deficitarӑ aici în România. Ca sӑ se creeze armonie într-o comunitate trebuie mai întâi de toate sӑ devii puternic individual. Capoeira în zilele noastre se practicӑ în spaţiul urban. Creativitatea în aceste domenii vine în momentul în care tu adaptezi o tradiţie pentru comunitate.”

Activitӑţi în spaţii urbane au avut destul de multe, dar locurile preferate rӑmân Piaţa Muzeului şi Foişorul din Parcul Central. În vara trecutӑ au ţinut o serie de jam sessions pe bazӑ de percuţie şi au de gând sӑ continue fenomenul. Lumea a reacţionat foarte bine şi ar fi pӑcat sӑ nu se ducӑ mai departe iniţiativa. Bogdan are aproape de suflet ca şi proiect un parc muzical ca sӑ-i spunem aşa. Un parc în care se cântӑ, fiecare cum poate, dar sӑ fie într-un stil liber. “Am avut un proiect în cadrul Oraşului Vizibil anul trecut în care am fӑcut instrumente pentru spaţiu public şi care au fost expuse în Piaţa Muzeului. Cândva sper sӑ se materializeze proiectul.” Pentru Bogdan Cluj înseamnӑ acasӑ, şi cu toate cӑ a trӑit 15 ani în Germania, a ţinut sӑ se întoarcӑ acasӑ ca sӑ aducӑ cu el lucruri de care Clujul are nevoie şi anume o laturӑ comunitar-fireascӑ. Toate activitӑţile oferite de Cercul Întreg ajutӑ oraşul prin aducerea spiritului de comunitate.

“Prin muzicӑ se creeazӑ legӑturi fireşti între oameni, se creeazӑ o comunitate non-formalӑ. Ceea ce e şi Cercul Întreg. Şi în plus te ajutӑ în viaţӑ. Cercul Întreg uneşte oamenii. Ritmul sincronizeazӑ oamenii. Iar Clujul are nevoie de o organizare organicӑ, şi nu e vorba de oameni care stau şi discutӑ mult, ci despre oameni care simt.”
Back Published 13 Jan 2015 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose