[Awakening] Andrei Codruţ Mihai – Sunetul, cel mai bun jurnal

Creativitate / by Adelina Campean

Îl scoatem din lumea IT-ului şi-l plasӑm în lumea sunetelor techno. Dar nu total. Şi asta din cauzӑ cӑ, Andrei Codruţ Mihai pune suflet şi experimenteazӑ zilnic în ambele domenii. Tot ce simte, ce face, voluntar sau involuntar, transformӑ în sunete. Le exteriorizeazӑ, le agitӑ, le calmeazӑ.

Ziua e personajul de la IT Support. Seara şi de cele mai multe ori şi noaptea, e creatorul experimental cunoscut sub numele de Reaper sau R888.

“Pentru mine, muzica e singura şi cea mai bunӑ metodӑ de a exprima gânduri, sentimente, stӑri. Pentru unii culoarea roşie trezeşte amintiri sau le duce imaginaţia acolo unde trebuie. Pentru mine e sunetul. Dar mӑ refer la sunetul pur şi nu la ceea ce e difuzat la radio. Mӑ refer la acel sunet care pentru mulţi oameni e ciudat şi neinteresant. Dacӑ cineva îmi spune cӑ nu a înţeles nimic din sunetul respectiv, pe mine mӑ face sӑ vreau sӑ-l ascult.”

Muzica creatӑ de Andrei Codruţ nu este neapӑrat pentru oricine. Este în mare parte pentru cei ce aleg mai presus de toate o stare de linişte, pentru cei ce gӑsesc în ea un stimul al imaginaţiei. Sunetul Reaper este creat astfel încât sӑ trimitӑ ascultӑtorul în locuri sau momente însemnate din viaţa fiecӑruia.

“Muzica este cel mai bun jurnal. În momentul în care te întorci de la muncӑ, încӑrcat de tot felul de probleme, muzica te ajutӑ. Dacӑ nu ai un mediu de exteriorizare şi nu gӑseşti o metodӑ de eliberare a mentalului, în scurt timp ajungi la momentul de plafonare”.

A crescut cu muzicӑ veche şi bineînţeles la volum maxim. Tatӑl lui l-a iniţiat în tot ce înseamnӑ muzica bunӑ şi aici ne referim la rock-ul vechi şi începuturile muzicii electronice. A prins gustul, a ascultat tot ce era de ascultat. Apoi a început sӑ creeze. Si bine a fӑcut.

În articolele anterioare am vorbit despre reacţia publicului şi despre traseul muzicii Folk, Jazz, Indie. Dar cum rӑmâne cu muzica Techno? “Nu neapӑrat cӑ avem o problemӑ cu muzica techno dar avem în general o problemӑ ca naţiune şi ca istorie. Nu am fost obişnuiţi ca şi cei din vest, sӑ luӑm lucrurile pe parcurs şi sӑ le dezvoltӑm într-un fel sau altul. Nu luӑm evoluţia unui lucru, idei, mentalitӑţi ca pe ceva care curge. Noi gândim cӑ dacӑ merge dincolo, merge şi la noi. Existӑ public în Cluj a cӑrui singurӑ reacţie este “ce tare e bass-ul” iar majoritatea celor care pun muzicӑ nu transmit mai nimic. În cazul lor existӑ doar ideea de a pune muzicӑ. Şi din aceastӑ cauzӑ, nu au o idee, un început, un mijloc. Nu au poveste. Nu poţi sӑ produci fӑrӑ sӑ şi pui muzicӑ şi nu poţi sӑ pui muzicӑ fӑrӑ sӑ produci. Nu poţi sӑ excelezi doar într-una din ele. Trebuie sӑ fie un echilibru. Scoţi sunete din capul tӑu, le dai un ritm, o poveste, dar e necesar sӑ le oferi şi publicului. Interesul trebuie menţinut. În momen

Aprecierile şi mulţumirile au de obicei un efect mare asupra artisului indiferent de domeniul acestuia. Mulţi dintre ei preferӑ sӑ adune like-uri sau mesaje. Sӑ fie apreciaţi de cât mai multӑ lume. Codruţ vede lucrurile puţin altfel. Pentru el, acel individ care a alunecat în lumea sunetului lui, care a înţeles cât de cât despre ce este vorba, care a simţit o datӑ cu el trӑiri similare, ei bine, acea apreciere conteazӑ mai mult decât orice altceva. “Pe mine unul, nu mӑ intereseazӑ sӑ pun muzicӑ pentru 500 de oameni şi a doua zi sӑ primesc laude de genul “ce tare eşti”. Dacӑ vin trei persoane şi ascultӑ liniştiţi iar ceea ce creez are o influenţӑ aspura lor, pentru mine e tot.”

Cât despre momentele în care are loc magia muzicalӑ, Codruţ preferӑ sӑ lucreze noaptea, sâmbӑtӑ şi duminicӑ dimineaţa. Uneori ştie clar care îi este programul şi ce anume vrea sӑ creeze. Alteori e doar haos. Dar un haos creativ. În acel moment începe şi se joacӑ cu sunetele, le oferӑ o încӑrcӑturӑ emoţionalӑ şi încet încet prind viaţӑ.

“Din pӑcate lumea nu realizeazӑ cӑ muzica e cea mai bunӑ terapie. În momentul în care te indentifici cu o piesӑ, cu o linie de bazӑ, te opreşti din tot ceea cea faci şi începi sӑ simţi.”

IT-ul l-a ajutat sӑ descopere cӑ poate manipula sunete, sӑ le punӑ cap la cap. Muzica i-a modelat personalitatea. Regretӑ însӑ faptul cӑ cei care fac muzicӑ nu au un grup cât de cât compact (nefiind necesar un numӑr mare de persoane) şi nu se întâlnesc sӑ discute idei, tehnici şi aşa mai departe. O altӑ problemӑ semnalatӑ de cӑtre Codruţ este situaţia cluburilor de gen din oraş. Este o mare nevoie de o diversitate muzicalӑ deoarece în acest moment se merge pe aceleaşi curente şi aceiaşi artişti. Lumea ar reacţiona cu totul diferit dacӑ ar avea acces la o altfel de ofertӑ. Poate puţin Techno berlinez sau Detroit Techno. O ofertӑ muzicalӑ din care lumea sӑ aibӑ şansa de a alege. Ca artist de referinţӑ îl ţine aproape de suflet pe Plastikman.

A trecut ceva vreme de când Codruţ a ales calea muzicii. A scos destul de multe Remix-uri şi Ep-uri( Bugs N’Stuff Records, Dark and Sonorous Recordings, DeceRec,Votl9 Records şi multe altele) dar cu toate acestea, încӑ nu simte cӑ este acolo unde ar trebui sӑ fie. Încӑ nu poate sӑ exteriorizeze tot ce are în minte. Existӑ anumite sunete ce trebuie dezvoltate iar muzica necesitӑ timp şi implicare maximӑ. Degeaba ai acel ceva dacӑ pe parcurs nu-l dezvolţi şi-l laşi sӑ se piardӑ. Poţi sӑ ai tot potenţialul din lume dar fӑrӑ voinţӑ nu se face nimic.

Creativitatea înseamnӑ experiment şi curiozitate, drumul de la ceea ce eşti pânӑ la ceea ce vrei sӑ ajungi fiind extrem de important.

Şi în încheiere ţin sӑ vӑ anunţ cӑ lumea lui Codruţ (Reaper) este deschisӑ … pentru cei cu urechea interesatӑ bineînţeles. :)
Back Published 11 Sep 2014 Creativitate
0 comments
Choose a cover
Choose